På landsbasis mangler vi 700 jordmorårsverk. Stavanger Arbeiderparti tar til orde for jordmorutdanning ved Universitetet i Stavanger. Foto: NTB scanpix

Er barselkvinner egentlig en hemsko?

DEBATT: Kommunene har ikke kapasitet til å ivareta mor og nyfødte barn ved kortere liggetid på sykehusene.

Av Linda S. Krüger, Kari Nessa Nordtun og Dag Mossige, Stavanger Ap

I Norge fødes stadig færre barn. Sykehusene skriver ut mange barselkvinner før melkeproduksjonen er kommet i gang, før barnet er sjekket for hjertefeil.

Gulsott kan melde seg så seint som tre dager etter fødsel. Da er de aller fleste barna hjemme for lengst. Kommunene har langt fra den kapasitet som trengs for å ivareta mor og barn i en sårbar fase rett etter fødsel.

På landsbasis mangler vi hele 700 jordmorårsverk for å klare nettopp oppgaven av forebyggende og oppfølgende omsorg etter fødsel.

I tillegg utdannes det altfor få. Ved kvinneklinikken står 15 prosent av hjemlene som jordmor ledig, og SUS må ty til dyr innleie for å dekke behovet. Vi har i dag ikke jordmorutdanning i Stavanger.

Med andre ord brister det i flere ledd i den helhetlige tenkningen. Det er barna dette går ut over.

Kirsten Jørgensen i Den norske jordmorforening sier at barselomsorgen er blitt en hemsko, og er sammen med lege Branka M. Yli, leder i Regional perinatalkomite Helse Sør-Øst redd for at dette kan ende med verst tenkelige konsekvens, barnedød.

LES OGSÅ: – En katastrofe for mor og barn

Stavanger Arbeiderparti har startet jobben med å sette dette på agendaen. Den 10. februar vedtok vårt enstemmige årsmøte å arbeide for etableringen av et jordmorstudium ved Universitetet i Stavanger på et snarest mulig tidspunkt, for å ordne opp i det som handler om utdanning. Videre må vi jobbe med å opprette en forsvarlig barselomsorg i vår kommune. Dette innebærer i sin tur økning i sentrale tilføringer – midler som er øremerket dette formålet. Vi må opprette flere jordmorstillinger. Vi må også legge opp til et helt annet mottaksapparat i kommunene.

Til saken hører også at sykehusene alltid må melde fra til kommunene om at barselkvinner blir utskrevne. Noen steder er det svært stort avvik i hvor mange av disse meldingene kommunene faktisk mottar.

For å opprettholde en positiv befolkningsutvikling må kvinner føde et visst antall barn hvert år. Da må vi også kunne tilby en trygg og forsvarlig barselomsorg. Vi har ikke noe annet valg.

LES OGSÅ: Kortere liggetid etter fødsel: Fagfolk frykter alvorlig sykdom og spedbarnsdød