Equinor tildeler kontrakter for 2,5 milliarder

Equinor har tildelt kontrakter til en rekke leverandører for boretjenester til en verdi av om lag 2,5 milliarder kroner.

– Disse avtalene vil bidra til at vi kan fortsette å levere sikre og effektive bore- og brønnoperasjoner. Dette er spesialistleverandører som vi har samarbeidet med tidligere, og vi vet hva de står for. Vi ser fram til å fortsette dette samarbeidet, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn.

Tjenestene vil bli levert til både nye og eksisterende felt på norsk sokkel.

Kontraktsverdien er beregnet til om lag 2,5 milliarder kroner for den faste delen av kontraktsperioden på tre år. I tillegg kommer opsjoner på fem ganger to år for alle tildelingene.