Equinor har funnet mer olje – anslår 22 millioner fat

Det er Askepott-riggen som fant den lønnsomme brønnen på Oseberg-Vestflanken.

Den lønnsomme brønnen anslås å inneholde 22 millioner fat utvinnbar olje, skriver Equinor i en pressemelding.

– Funn som dette understreker viktigheten av leting nær produserende felt. Vi har som ambisjon å opprettholde lønnsom produksjon fra norsk sokkel i flere tiår, sier områdedirektør for Drift Vest i Equinor Gunnar Nakken, og forklarer videre:

– Et stort bidrag skal komme fra brønner som kan bores billig og raskt nær eksiterende infrastruktur.

Oljen ble oppdaget i en leteforlengelse, som påviste en oljekolonne på 112 meter i en del som ikke tidligere var testet.

– Dette funnet øker ressursgrunnlaget for Oseberg Vestflanken. Det vil kunne settes i produksjon med begrensende investeringer, og har stor verdi for partnerskapet, sier Nakken.

– Vi kombinerer boring av lete- og produksjonsbrønner for å få letebrønner med lave kostnader og høy lønnsomhet.

«Oseberg er en av de virkelig store «elefantene» på norsk sokkel. Ved utgangen av 2017 var Oseberg den trefje største oljeprodusenten på norsk sokkel og hadde produsert cirka 2,9 milliarder fat olje. Opprinnelige utbyggingsplaner var basert på produksjon av cirka 2 milliarder fat olje, men man nå forventer å produsere 3,1 milliarder fat i feltets levetid,» skriver Equinor i en pressemelding torsdag formiddag.

– Oseberg har spilt en viktig rolle i det norske petroleumseventyret, og vil være viktig for oss i lang tid framover, sier Nakken.

– Det er derfor gledelig å se at nylige investeringer i området blir til god butikk både for partnere og for samfunnet.