Enighet om fotballpermitteringer

Det er oppnådd enighet mellom NISO og Norsk Fotballtrenerforening, fotballforbundet og klubbenes interesseorganisasjoner om betingelsene for permitteringer.

Følg RA Sporten på Facebook!

Det meldes tirsdag kveld i felles pressemeldinger fra spillernes fagforening, trenerforeningen, Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner og Divisjonsforeningen.

Blant punktene det er oppnådd enighet om er at klubbene kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell, herunder spillere eller trenere av betydelig verdi for klubben, i vurderingen av hvem som skal permitteres. Dette forutsetter at det er gjort saklige og samvittighetsfulle individuelle vurderinger.

LES OGSÅ: Så fort vil spillerne tape formen med fotballpause

Partene er ifølge pressemeldingene enige om at det «i lys av den unntakstilstanden fotballbransjen i likhet med samfunnet for øvrig er i» foreligger permitteringsgrunnlag med bakgrunn i Helsedirektoratets vedtak om forbud mot idrettsarrangementer og organisert aktivitet.

LES OGSÅ: Slik planlegger Viking-sjefen for de forskjellige scenarioene

Enighet omkring permitteringsgrunnlaget er direkte knyttet opp mot Helsedirektoratets vedtak som forhindrer arbeidsgiver om å sysselsette spillere og trenere på en hensiktsmessig måte.

LES OGSÅ: Leder laget fra karantene

Partene viser i den forbindelse til tre spesielle punkter man er enige om:

1. At permitteringsgrunnlaget består så lenge Helsedirektoratets vedtak opprettholdes, eventuelt forlenges med samme betingelser som i dag.

2. Det oppfordres til å vise særlig hensyn til spillere eller trenere som ikke tilfredsstiller kravene til å motta dagpenger eller får disse avkortet, og så fremt det lar seg gjøre til å søke å sikre et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for disse.

3. At en klubb kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell, som nevnt over.

LES OGSÅ: Nå gjenstår kun det siste steget