Boligprisene synker litt for november.

Endring av kommunenumre gir 20 millioner i ekstrakostnader

Fire kommuner får beholde det gamle nummeret sitt etter sammenslåingen. Det byr på datatrøbbel og 20 millioner kroner i ekstrakostnader.

Ekstrakostnadene er et resultat av at Skatteetatens datasystem for skatteoppkreving, kalt «Sofie», må bygges om for å tilpasses nummerunntakene, skriver Dagens Næringsliv. I Finansdepartementets forslag til reviderte statsbudsjettet er dette kalt «systemutfordringer», ifølge avisen.

Alle nye sammenslåtte kommuner får nytt kommunenummer, et firesifret identifiseringsnummer som ofte brukes til statistikk, med unntak av de fire største.

På spørsmål fra DN om hvor initiativet til særbehandling av storkommunene kommer fra, understreker både Finansdepartementet og Skatteetaten at det ligger på Kommunal- og moderniseringsdepartementets bord.

«Gjenbruk av kommunenummer, det vil si at et kommunenummer betyr forskjellige ting på forskjellige tidspunkt, er i utgangspunktet ikke ønskelig. Samtidig er det gjort en avveining mot kostnadene for de store kommunene ved å bytte kommunenummer», skriver kommunalminister Monica Mælands (H) departement i en epost til DN.

Videre heter det at Statistisk sentralbyrå på bakgrunn av dette har åpnet for at Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kan gjenbruke kommunenummer ved kommunesammenslåinger.