Endelig forståelse for at bompenger svir

DEBATT: NAF har lenge argumentert mot bompengefinansieringen av veier, skriver Nils Sødal i NAF.

Av Nils Sødal, kommunikasjonssjef i NAF

Det er gledelig at samferdselsministeren bryr seg om folks protester mot bompenger. Er bompenger virkelig det eneste svaret på hvordan vi skal finansiere transport av stadig flere folk og varer i byene våre? I NAF mener vi det finnes andre, mer rettferdige løsninger.

Bompengebruken i Norge har eksplodert. Behovene for investering i nye veier og i utbedring av eksisterende er store. I fjor ble enda noen titalls bompengeprosjekter banket gjennom i Stortinget. NAF har lenge argumentert mot bompengefinansieringen av veier. Vi har sågar gitt regjeringen en rapport som viser hvordan bompenger kan fases ut.

I flere byer legger man nå på avgift som skal regulere trafikken, på toppen av finansieringen. Bompengene skal altså både få inn penger, og få ned trafikken. Det blir fort dyrt.

Behovet for å få ned trafikken kommer av avtalen Stavanger har inngått med Staten. De kan få milliarder til investeringer gjennom byvekstavtalene, men da kan de ikke la biltrafikken øke.
Samtidig skal inntektene fra bilistene betale for mye mer enn bare utbedringer i veinettet: Pengene skal også gå til kollektivtransport, sykkelveier og andre tiltak. Dette skal gi bedre hverdagsreiser for folk over hele Stavanger-området.

Befolkningen i storbyer som Stavanger og Sandnes øker. Da er det behov for mer og bedre lokaltransport. Hvis alle skal kjøre bil overalt, blir det fort kø, kork og kaos. De færreste mener at en god by består av smekkfulle veier, og de færreste ønsker seg en reisehverdag der man stamper i kø. Intensjonen om bedre transportløsninger som gir folk mulighet til å velge noe annet enn bil er bra.

Men med færre bilister, hvem skal betale? Og de få som blir igjen, skal de hele tiden betale stadig mer?

I NAF har vi lenge påpekt denne konflikten, men politikerne er mer opptatt av å kritisere hverandre enn å se seg om etter alternative løsninger.

Det er på tide å tenke nytt om hvordan byene finansierer vei og transporttilbudet. Bompenger er ikke bare upopulært blant bilfolket, det vil i lengden ikke være holdbart.

En løsning er å fjerne bompengene og i stedet kreve inn bruksavgift på veien på en mer rettferdig måte. I dag slår plasseringen av en bomstasjon heftig ut for noen, mens andre knapt ser snurten av en bomstasjon, alt ettersom hvor man bor og jobber. En annen måte er at kommune, fylke og stat blir enige om et større offentlig bidrag til transporttiltak i byene. Eller hva med å legge det over skatteseddelen, slik at alle betaler etter evne og at alle som får nytte av transporttiltakene er med på spleiselaget.

Bompengemotstanden som vises i byer som Stavanger viser at tiden er overmoden for et nytt system. Demonstrasjonene bør virke som et varsku til politikerne: Ikke et varsku om at de kan miste stemmer, men et varsku om at de bygger et dårlig system som rammer folk urettferdig.

Men ansvaret for å finne en solid finansiering av transport i byene ligger hos politikerne. Det må bli slutt på at både lokale og sentrale politikerne, inkludert statsråder, toer sine hender. Lokale politikere har akseptert bompengeøkninger for å få penger fra staten. Statsråden har endret regelverket slik at bompengeinnkrevingen kan gjennomføres. Heller enn å dytte ansvaret mellom stat og kommune må de sette seg ned og finne.