Annonse
Vi er avhengige av fagarbeidere og fagarbeiderne er avhengige av politikere som tar ansvar for et seriøst arbeidsliv, skriver Marianne Chesak og Simon Næsse i dagens kronikk. Illustrasjonsfoto.

En stemme på Ap er en stemme på fagarbeideren

DEBATT: Ap vil skape en trygg fremtid for de elevene som har valgt yrkesfag.

Annonse
Rogalandsavis

Av Marianne Chesak (Ap) og Simon Næsse (Ap), Yrkesopplæringsnemnda

Vi politikere har ansvaret for å skape en trygg fremtid for de elevene som har valgt yrkesfag. Om en drøy måned begynner våre spente elever i Rogaland på skolen igjen. Mange på videregående skole for aller første gang. Samtidig begynner mange sin lærlingetid, fremtidens fagarbeidere.

Det har vært urolige tider en stund nå og i vår region har har vi kjent det på kroppen. Det er derfor gledelig å se at flere og flere av våre elever ser positivt fremover. De er optimistiske og satser på både skole og arbeid. Spesielt gledelig er det å se at mange fortsatt velger yrkesfag.

Vi trenger flere fagarbeidere i Norge og nettopp dette er et politisk ansvar å få til. Derfor mener vi i Arbeiderpartiet at vi har et ansvar for å styrker yrkesfagene i skolen og bidra til at flere velge disse fagene.

Det er ikke bare i skolen vi må gjøre endringer. En av de første tingene vi gjorde etter vi tok over etter Høyre i Rogaland var å få på plass seriøsitetsregler i arbeidslivet med krav om lærlinger og fagarbeidere. Slik bidrar vi til å sikre flere lærlingeplasser og trygge jobber for fagarbeiderne våre. Dette vil Arbeiderpartiet gjøre i hele landet.

Vi må se på bransjenes og samfunnets reelle behov for fagarbeidere, og vi må sørge for at det skapes en etterspørsel etter lærlinger. Da vil også ungdommen se at her satses det på kunnskap og kompetanse, ikke lavlønnskonkurranse og sosial dumping.

Arbeiderpartiet vil gi et klart signal til alle arbeidsledige ungdommer og mange voksne, om at vi ikke gir oss. Vi vil fortsette å jobbe for at alle skal fullføre den utdanningen de trenger, og komme i arbeid etter endt utdanning. Utdanning er nemlig den viktigste investeringen for at vi skal få hele folket i arbeid.

Skal vi få unge og voksne ut av utenforskapet og inn i arbeidslivet må vi gi dem mulighet til å fullføre videregående opplæring. Vi vet nemlig at arbeidsledige som ikke har fullført videregående opplæring er de som har det tøffest nå. Det er de som sitter fast i ledighetskøen når arbeidsledigheten synker. Derfor har Arbeiderpartiet gitt de uten voksenrett mulighet til å ta vidergående skole i Rogaland.

Arbeiderpartiets leder sa en gang at alt henger sammen alt, noe som også gjelder for fagarbeidernes fremtid. Vi er avhengige av fagarbeidere og fagarbeiderne er avhengige av politikere som tar ansvar for et seriøst arbeidsliv. Vi kan ikke være passive politikere som lar markedet råde fritt. Vi må sette klare verdier for hvordan vi vil ha det i vår felles hverdag. Alle skal med og da kan på sidelinjen. Vi må vi være aktive politikere som hjelper dem frem. Derfor betyr derfor mye for våre fagarbeidere og lærlinger hvilket parti du stemmer på i høste. En stemme på Arbeiderpartiet er en stemme for fagarbeideren.

Annonse