For noen er det å miste en femtilapp knapt noe å trekke på skuldrene av, mens for andre er det snakk om å miste en viktig del av ukens matbudsjett, skriver Marthe K. Østerud Bjerke, Stavanger KrF. Foto: Aleksander Andersen/ NTB scanpix

En femtilapp til ettertanke

DEBATT: KrF ønsker å løfte opp de svakeste og mest sårbare i samfunnet.

Av Marthe K. Østerud Bjerke, Stavanger KrF

For noen er det å miste en femtilapp knapt noe å trekke på skuldrene av, mens for andre er det snakk om å miste en viktig del av ukens matbudsjett. KrF ønsker å gjøre noe for de som har minst, løfte opp de svakeste og sårbare, samt gjøre noe med utenforskap i samfunnet.

I sommer fikk jeg høre en historie som skar meg i hjertet og som fortsatt beveger meg når jeg tenker på den. Jeg fikk høre om en kvinne som hadde hatt et tøft og utfordrende liv, og som nå var på arbeidstrening samtidig som hun mottar sosialstønad fra Nav. Denne kvinnen hadde vært på jobb og oppdaget at hun hadde mistet 50 kroner. Hun gråt da hun fortalte kollegaene at hun hadde mistet femtilappen, fordi for henne var dette ukens penger til melk og brød.

Og hva er en femtilapp for meg? Nesten ingenting. Jeg hadde ikke engang merket om jeg hadde mistet femti kroner, og hadde jeg oppdaget det hadde jeg ikke brydd meg. For denne kvinnen derimot, var femti kroner en stor del av matbudsjettet den uken. Jeg vet ikke om denne kvinnen hadde barn, men hva hvis hun hadde det og dermed forsørgeransvar? Jeg kan bare tenke meg hvor tøft det må være med en slik økonomi, med eller uten barn.  

Jeg har tenkt mye på denne kvinnen i sommer og lurt på om den femtilappen som var mistet gjorde at et barn ikke fikk spise brødskiven sin til frokost eller måtte nøye seg med vann en hel uke i stedet for melk. Historien om kvinnen som gråt over en mistet femtilapp har også minnet meg på hvorfor jeg har engasjert meg i politikken og hvorfor jeg har engasjert meg i akkurat Kristelig Folkeparti.

KrF ønsker å komme utenforskap til livs. Når mennesker opplever å falle utenfor samfunnet på grunn av sosial nød og fattigdom da må storsamfunnet hjelpe til. I Norge lever flere tusen barn i fattigdom fordi foreldrene ikke tjener så godt, eller fordi en eller begge foreldrene ikke har jobb av ulike årsaker. Dette vil KrF gjøre noe med.

KrF vil beholde barnetrygden for alle som har barn uavhengig a sosial status og inntekt. Fordi barnetrygden ikke er blitt prisjustert på flere år er den blitt mindre verdt, og derfor ønsker KrF å prisjustere den slik at man faktisk får noe ut av det en får utbetalt.

For det andre ønsker KrF at familier med lav inntekt skal få betale mindre for barnehageplass enn det de gjør i dag, slik at alle skal ha mulighet til å gå i barnehage.

For det tredje ønsker KrF at barn fra lavinntektsfamilier skal få tilbud om fritidsaktiviteter. Det ønsker vi gjennom å gi tilbud om aktivitetskort som sikrer at alle barn kan få delta på minst en fritidsaktivitet.

Disse tre tiltakene er eksempler på hvordan KrF ønsker å bekjempe utenforskap og særlig gjøre noe for lavinntektsfamilier og barn som vokser opp i fattigdom i Norge. For oss handler dette om menneskeverd, at man skal ha et verdig liv og en god barndom. Kvinnen jeg hørte om i sommer minnet meg på hvorfor jeg er med i KrF, og dersom du også ønsker å gjøre noe med utenforskap i dagens samfunn, stem KrF. Det er grunn til stor ettertanke i en «liten» femtilapp i verdens rikeste land.

For oss handler det om menneskeverd.