Elever i klimastreik

DEBATT: - Er det greit å bruke skoledagen sin på å streike? Det er flott med engasjement, men hva er det en egentlig gir opp?, skriver formann i Rogaland Fpu, Mathias Vikse Rovik.

Engasjement er vel og bra, men hvilke konsekvenser kan klimastreiken få? Disse spørsmålene er viktig å stille seg, da særlig vi i Norge er avhengig av akkurat det ungdommen for tiden streiker i mot: Produksjon av norsk energi!

Noe som er med på å blåse debatten opp til storm i dag, er blant annet leger som gir legeerklæringer uten annet grunnlag enn streiken som blir igangsatt rundt omkring i hele Norge. Dette er ut i fra mitt synspunkt helt feil, da fylkeskommunene i utgangspunktet anser streik som gyldig fravær. Sosialistisk Ungdom prøvde også tidligere å streike mot fraværsgrensen, en av de større suksessene regjeringen har gjennomført i norsk skolepolitikk. Den gang som da, anså en ikke streiken som gyldig fravær. 

Er det greit å bruke skoledagen sin på å streike? Det er flott med engasjement, men hva er det en egentlig gir opp? Muligheten til utdanning er en ting, men hva med skattebetalerne som finansierer dette? Er det virkelig greit å anta at alle mener at streik for klima er greit? En vet at menneskeskapte klimaendringer er et faktum, men hvorfor skal dette gå utover skattebetalerne som faktisk bidrar til at elevene får en skole i verdensklasse? For meg, er ikke dette greit. Hadde man i det hele tatt forbehold for at det var politisk fravær, og at de respektive myndigheter hadde godkjent dette, skulle jeg ikke sagt noe på det. Men når et valgt politisk organ velger å si at skolestreik ikke er gyldig fravær, bør en jo ta beslutningen deretter.

Og når en først er inne på streik i skolen, hva er greit og hva er ikke greit å streike om? Politiske meninger er jo også forskjellige fra person til person, men om jeg mener at Norge har tatt imot alt for mange asylsøkere, at statsbudsjettet baserer seg på for mye skatt, eller at bompenger skal bort, betyr ikke det at jeg går til streik for det. Skolen er både essensiell og dyr i drift, og det er nettopp derfor jeg aldri kommer til å arrangere noen form for streik så lenge jeg driver mitt politiske arbeid.

Det at skolene selv tar initiativ er veldig bra. Bare se på Skeisvang Videregående skole, hvor skolen selv arrangerte en klimadag hvor politiske partier fikk komme å si sin mening. Dette er en mye bedre ordning, hvor elevene selv får hørt om hva de forskjellige partiene mener om klimavennlige løsninger. Det som er viktig å få frem, er at alle partier har klimapolitikk.

LES OGSÅ: Stort bildegalleri fra klimastreiken