Høyre-politiker og student Aleksander Stokkebø (fra venstre) og St. Svithun-elevene Jone Meling Sunde og Eirik Håland Lea er glad for at prøveprosjektet med anonym retting fortsetter. For videregåendeelevene gir det en trygghet å vite at karaktersettingen skjer helt nøytralt. Foto: Roy Storvik

Elevene vil unngå trynefaktoren

Fylkespolitikerne valgte å videreføre prøveprosjektet med anonym retting. Det er mange elever glade for.

Tekst: Kjersti Riiber

Det siste halvannet året har videregåendeelever i Rogaland vært med i et prøveprosjekt med anonym retting. Over halvparten av elevene ønsker å videreføre prosjektet. Også politikerne i Opplæringsutvalget falt til slutt ned på den løsningen. Dermed kan St. Svithun-elevene Jone Meling Sunde og Eirik Håland Lea fortsatt levere prøver med kandidatnummer i stedet for navn.

– Vi vil vekk fra trynefaktoren, sier Eirik Håland Lea og får følge av Jone Meling Sunde.

– Lærere har lett for å gi samme karakterer til samme elev. Det kan gå begge veier. For noen er det helt greit, de får gode karakterer, men det kan også få motsatt effekt, mener Meling Sunde.

De er begge enige om at karaktersettingen stort sett er nøytral, men sier at det varierer veldig fra lærer til lærer.

Egne erfaringer

Eirik Håland Lea har selv opplevd at én dårlig karakter satte han litt tilbake hos en lærer.

– Én dårlig karakter i starten av et skoleår kan gi et dårlig førsteinntrykk, det preger lærerne. Da må du jobbe litt ekstra for å komme deg opp igjen, sier han.

Fylkeskommunen har gjort en undersøkelse blant elevene som har prøvd anonym retting. 55,8 prosent er for anonym vurdering. Kun 13 prosent er mot.

– Over halvparten av elevene føler seg urettferdig vurdert. Skolen stiller masse krav til elevene, da må også elevene kunne kreve noe tilbake, mener Aleksander Stokkebø, Høyre-politiker og student.

– Må organiseres bedre

Også Elevorganisasjonen i Rogaland vil ha en videreføring av prøveprosjektet, men de ønsker seg en bedre organisering av det.

– De fleste elevene ønsker seg en nøytral vurdering. Det er viktig at kontaktlæreren tar mindre del i vurderingen, særlig ved større eksamener. Men vi hadde gjerne sett at prosjektet var bedre organisert enn det er i dag, sier Anders Garneng i Elevorganisasjonen i Rogaland.

Delt opplæringsutvalg

Høyre, Frp og KrFs Ellen Solheim fikk flertall for sitt alternative forslag om å videreføre anonym retting.

Nestleder Bjørn Sæstad (H) i Opplæringsutvalget er glad for at anonym retting nå inngår som en obligatorisk del av vurderingskriteriet til lærerne i videregående skoler i Rogaland.

– Resultatet fra piloten viser at anonym retting har en hensikt. Rapporten er tydelig på at elevene føler sterkt for dette. Derfor overrasker det meg at flertallspartiene ville avslutte prosjektet, sier Sæstad til RA.

I samarbeidsavtalen mellom de nye flertallspartiene på fylkestinget står det at ordningen med anonym retting skal avsluttes.

– KrF ønsker ikke å videreføre ordningen. Vi vil se på saken på nytt, sier påtroppende fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).