Dyrket cannabis

En 39 år gammel mann er dømt for oppbevaring av hasj, dyrking av cannabis og for å ha vært i besittelse av bilder og filmer som viser overgrep mot barn.

Da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett møtte ikke 39-åringen, men saken ble besluttet fremmet i hans fravær.

Den 27. mai 2016 ble 39-åringen pågrepet av politiet og siktet for et forhold som senere har blitt henlagt. Det ble samtidig ransaket hjemme hos ham og politiet tok også beslag i datautstyret hans.

På en stasjonær PC fant politiet 25 filmer og 16 bilder som viser overgrep mot barn. På PC ble det også funnet en såkalt TOR-nettleser og et renseprogram som medførte at 39-åringens IP-adresse ikke kunne spores.

I tillegg fant politiet 82 gram hasj hjemme hos 39-åringen. I politiavhør har han erkjent å ha kjøpt den aktuelle hasjen.

LES OGSÅ: Forsøkte å drepe mann med bil. 

I nesten ti år

Han har også forklart seg om langvarig dyrking av cannabis over en periode på nærmere ti år og har erkjent at han har tilvirket minst 250 gram marihuana i denne perioden.

Også den 25. januar 2017 ble 39-åringen pågrepet med bakgrunn i en sak som senere har blitt henlagt.

Også denne gangen ble det ransaket hjemme hos ham – og også denne gangen ble det tatt beslag i en bærbar PC som han oppbevarte i stuen.

LES OGSÅ: Gikk amok og fikk tak i slegge i politibil.

Nye filmer og ny hasj

Ved politiets gjennomgang av PC ble det funnet 24 filmer og tre bilder som viste overgrep mot barn. Også denne gangen hadde han lastet ned en TOR-nettleser og et renseprogram. 

39-åringen erkjente ikke straffskyld for oppbevaring av overgrepsmaterialet innledningsvis, men har senere gjort dette.

Også ved den siste ransakingen ble det funnet 75 gram hasj hjemme hos 39-åringen.

I tillegg ble han dømt for besittelse av ett gram hasj den 20. juni i fjor og for å ha oppbevart en rifle i båten sin.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at 39-åringen ikke tidligere er domfelt.

Når det gjaldt filmene og bildene som framstiller overgrep mot barn viste retten til at det foreligger sterke allmennpreventive hensyn. Det ble også vist til at 39-åringen har fortsatt med dette etter at politiet første gang beslagla datautstyret hans – og at dette individualpreventivt talte for en streng reaksjon.

I formildende retning la retten vekt på tidsbruken i saken som 39-åringen i hovedsak ikke kan lastes for. Blant annet ble det vist til at det har gått tre år og fire måneder før det første forholdet ble avdekket.

Retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i seks måneder der fem av disse ble gjort betinget med en prøvetid på to år. 

Den siste måneden av straffen har 39-åringen allerede sonet i varetekt.

Han fikk også inndratt to PC-er og en rifle og må også betale 6000 kroner i saksomkostninger.