Dyrere buss, mindre til vei

Dyrere buss og mindre ny asfalt er noen av konsekvensene hvis fylkesrådmann Trond Nerdal får de som han vil.

Fylkesrådmann Trond Nerdal vil øke inntektene fra kollektivtrafikken med 3 prosent neste år. Dette ble klart da Nerdal mandag formiddag la fram sitt forslag til økonomiplan 2017-2020.

Men:

– Vi kommer til å prøve å skjerme ungdomskortet, men vi er ikke helt ferdige med den saken, sier Nerdal.

Profilen på prisøkningen er med andre ord ikke fastsatt. Politikerne skal ta stilling til saken senere i høst og vinter.

Fylkesrådmannen mener det er nødvendig å holde følge med generell pris- og lønnsvekst også innen kollektivtrafikken.

– Hvis man sier at det i en periode ikke skal være nominell økning, så må dere bevilge de pengene fra et annet sted. Da må dere ta stilling til om det å ikke øke bussprisene er viktigere enn for eksempel å styrke skolen eller å redusere låneopptaket, sa Nerdal til toppolitikerne i fylket som fulgte budsjettframleggingen.

Han vil også redusere veivedlikeholdsbudsjettet neste år, fra dagens nivå på 540 millioner kroner til 510 millioner kroner i 2017.

 – De som er glade i asfalt, vi merke at det blir mindre ny asfalt neste år, konkluderte Nerdal, men la til at budsjettet legger opp til 17 millioner kroner ekstra til veivedlikehold i 2018.

Det er skepsis til å øke bussprisene hos politikerne. SVs Heidi Bjerga varsler kamp, og mener en eventuell prisøkning bør vente til Bussveien står ferdig på 2020-tallet.

– Målet nå må være å få flere til å reise kollektivt. Da er stabilitet og forutsigbarhet viktig for å få den veksten, sier Bjerga.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) er også skeptisk.

– Dette vil vi måtte diskutere innad hos flertallspartiene, sier hun.