Stavanger-rådmann Per Kristian Vareide legger fram sitt forslag til økonomiplan for de neste årene. Foto: Lasse Hansen

Dyrere barnehage, SFO og eiendomsskatt

Budsjettforslag fra Stavanger-rådmannen: Dyrere barnehage og SFO. Høyere vannavgift. Dyrere hjemmehjelp. Økt eiendomsskatt. Mer for trygghetsalarm. Dyrere hjemmehjelp.

Stavanger boligeiere og brukere av kommunale tjenester må betale prisen for skrantende kommuneøkonomi i Stavanger.

Barnefamilien: 

Her er hva økningen vil bety for en barnefamilie med to voksne, to barn, en 120 kvadratmeters bolig, et halvt mål tomt og en samlet inntekt på 800.000 kroner:
Vannavgift opp 71 kroner (til 1481 kroner årlig) . Avløpsavgift uforandret (2723 kroner). Renovasjon opp 58 kroner (2937 kroner). Eiendomsskatt opp 90 kroner (2795 kroner). Barnehage, ett barn, 100 prosent, opp 1980 kroner i året (32010 kroner årlig),   ett barn i SFO, 100 prosent, vil øke med 820 kroner årlig. (31775 kroner årlig) Fikks ferrige ferie, 1 uke: 46 kroner dyrere.
I kulturskolen blir prisen for dansepartier 50 kroner dyrere årlig.

Pensjonisten: 

For en aleneboende pensjonist med en 80 kvadratmeters bolig og en nettoinntekt vil få disse økningene: Vann 47 kroner (til 987 kroner årlig), avløp uforandret (1816 kroner årlig) , renovasjon: 58 kroner (til 2937 kroner årlig), eiendomsskatt: opp 90 kroner (til 1919 kroner), trygghetsalarm: opp 89 kroner (til 3509 kroner), hjemmehjelp 1 time per uke, opp 240 kroner (til 9804 kroner årlig) og dagsenter, 1 gang i uken, opp 104 kroner (til 8788 kroner)

Dette går fram av Stavanger-rådmann Per Kristian Vareiedes forslag for handlings- og økonomiplan i 2018, som presenteres i Rådhuset i Stavanger klokken 09.00.

Ikke ute av krisen 

Han er uansett klar på at Stavanger som kommune er i en nedgangstid som ikke er over, men at utgangspunktet er godt.

 I Stavanger er vi så heldig at vi har cirka 2000 kroner mer å bruke per innbygger enn gjennomsnittet av andre norske kommune. Stavanger kommune er i en god posisjon, og vi bruker det på tjenester til befolkningen vår, sier Vareide i sin budsjettpresentasjon.

Samtidig minner han om nedgangstider, og at arbeidsledigheten i Stavanger er 1,5 prosent høyere enn landsgjennomsnittet.

– Vi er ikke ute av krisen. Det er ganske langt fra SR-Banks optimismebarometere til pengene kommer inn i kommunekassen. Det er lystegn, og kan være grunn til optimisme, men ingen grunn til å sprette champagneflasken ennå, sier Vareide, som legger til grunn at Stavanger  fortsatt ha lavere skattevekst enn andre deler av landet.