«Du må ikke sove» – Våkn opp politikere

DEBATT: Politikere, dere som er valgt av folket, som skal representere folket, dere må våkne.

Av: Oddvar Aamodt

For en del år siden har det i det stille blitt tildelt konsesjoner til å bygge vindkraftverk rundt om i norges vakre natur. Jeg sier i det stille fordi vindkraft industrien/NVE har klart å føre en prosess for godkjenning som har gått under radaren til de fleste.

Har noen sovet i timen? Hvordan det har skjedd er et mysterium for flere av oss, selv om mange nå har gravd i dette og har meninger om hva som egentlig har skjedd. Det skal jeg ikke bruke tid på her. Heller ikke skal jeg bruke tid på å argumentere mot vindkraft selv om motargumentene er mye mer håndfaste og forståelige enn de høytsvevende argumentene for grønn energi som de fleste vindkraftmotstandere lett klarer å motargumentere.

Faktum er uansett at det nå er bygget, og det bygges fremdeles store industriparker med vindturbiner midt i vår dyrebare natur, og flere og flere begynner å se og forstå alle de negative konsekvensene. Samtidig sliter vi alle med å kunne forstå hvordan de har fått lov til det, og hvordan de med makten har tillatt å ødelegge naturen til fordel for et pengejag og tilsynelatende uklart mål om å redde miljøet. Det finnes mangfoldige facebook sider mot vindkraft der det blir argumentert og dokumentert for alle de negative konsekvensene med vindkraft utbygging. Og det blir skrevet hundrevis av leserinnlegg i media om det samme. Men det er noen som sover fremdeles. 

Politikere, dere som er valgt av folket, som skal representere folket, dere må våkne. Dere må lytte til alle de tusen som mener de får livet sitt ødelagt av vindturbiner som dukker opp nær hus og hytte. Dere må lytte til alle de som nå har innsett at vindtubiner ødelegger vår natur. Dere må lytte til alle de som verdsetter vår største skatt, naturen vår, og som står opp mot de som prøver å ødelegge dem. Våkn opp og engasjer deg. Ikke bare si at du er for eller imot vindkraft på land. Kjemp mot det, kjemp for å beholde siste rest av vår vakre uberørte natur, som er den beste medisin mot sykdommer. 

Nå er det heldigvis noen få politikere som er våkne, og som har kjempet og som fortsetter å kjempe, men skal vi klare å verne om vår natur så må flere våkne og begynne å kjempe. Jeg forventer ikke at alle dere politikere skal være mot vindkraft, men sett deg inn i alle detaljene som nå har kommet for dagen, sørg for at det blir gjort skikkelige konsekvens utredninger før det bygges noe mer, og om dere mener at vi må bygge flere vindturbiner i Norge, så sørg for å overbevise folket om dette. Vis at dere bryr dere, bruk media og sørg for at folket ser at dere engasjerer dere. 

Det sies fra flere hold, også forskningsmiljøer, at vi heller bør oppgradere eksisterende vannkraftverk istedet for mer vindkraft utbygging. Stemmer dette, så hvorfor kan ikke våre politkere som styrer dette landet våkne opp og sørge for at dette blir realisert? Skal dere heller sitte og se på at vindkraft utbygging skal ødelegge enda mer dyre/fugleliv, verdigfull natur, turisme, friluftsliv og folks helse? Er det riktig at det er vindkraft motstandere, engasjerte privatpersoner, som skal kjempe mot den verste raseringen av Norges Natur? Politikere, både sentralt og lokalt må ta ansvar for å rette opp i feilene som er gjort og unngå at vi om 20 år innser at vi har ødelagt store fjellområder. Da er det for sent å angre, det må handles nå!!!

Har dere politikere tatt dere tid til å lytte til de som er rammet direkte av vindkraft utbygging? De som har en bolig eller hytte tett opp til et vindkraftverk, som plages av støy, både hørbar og den som ikke høres. De som har kjempet en nyttesløs kamp men blitt overkjørt. De som ligger våkne på nettene, både på grunn av støy men også fordi de sliter psykisk på grunn av at de har fått ødelagt mye av livsgrunnlaget. De som har fått drastisk redusert verdien på eiendommen sin. De som har mistet iddyllen de har jobbet i mange år for å opparbeide. Disse har blitt frastålet livsgrunnlaget sitt, på bekostning av at utbyggere skal tjene seg rike og på bekostning av en grønn politikk som kanskje ikke er skikkelig konsekvens utredet. Du som er politiker, våkn opp og engasjer deg!! Og som Arnulf Øverland har skrevet i sitt dikt:

«Du må ikke sove
Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme»