Dramaet om bompengene er i gang

Ordførerne og vegdirektøren er nå på vei til Stavanger rådhus i det politiske dramaet hele Nord-Jæren snakker om: Bompengene. Motstanderne har varslet demonstrasjoner, møtet starter klokken 07.45. RA oppdaterer.

Nord-Jærens mektigste politikere møter landets mektigste samferdselsbyråkrat, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, i Styringsgruppen for Bymijøpakken. Kampen står om brukerbetaling for 44 kroner per passering i rushtidsavgift, 22 kroner utenom rushtid,  og samferdselsprosjekter for 32 millarder kroner på Nord-Jæren. Samtidig står det en intens kamp om å plassere ansvaret for bomringene på Nord-Jæren, som trer i kraft 1. oktober. 

Ordførermøte først

Møtet kom i gang rundt 7 minutter etter fastsatt tid, da styringsgruppen kom ut fra felles møte på ordfører Christine Sagen Helgøs (H) kontor. Der deltok fylkesvaraordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF), Randaberg-ordfører Kristine Enger (Ap), Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) og Sola-ordfører Ole Ueland (H).

På Rådhusplassen sto det rundt 20 demonstranter, blant dem var Stavanger-politiker Leif Arne Moi Nilsen. Inne er formannskapssalen fyllt opp, i all hovedsak med presse, politikere og administrasjon. 

– Vi har i alle fall greid å skape interesse for dette møtet, som vegdirektør Terje Moe Gustavsen bemerket. 

Press i forkant

Bompengemotstanderne, organisert gjennom Facebook-gruppen «For vi i som er imot bomringen i Stavanger og Sandnes» , har i forkant varslet demonstrasjoner på Rådhusplassen. På Facebook-gruppen heter det: «Møte i styringsgruppen, forslag om å snu innkrevingen på Hundvåg», med (Frps gruppeleder) Christian Nicolay August Wedler som arrangør. Samtidig er denne saken ikke på sakskartet, og sekretariatsleder for Bymiljøpakken, Stine Haave Aasland, opplyste i går til Stavanger Aftenblad at det ikke hadde kommet inn forslag til å endre verken innretning eller størrelsen på bomavgiftene til møtet i styringsgruppen torsdag.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak flagget for kort tid siden kommunens kravliste overfor staten: Staten må betale Sykkelstamveien, valgfri rushtidsavgift for hver kommune, at kommunene selv kan bestemme retning på bominnkrevingen og at staten selv dekker overskridelsene på E39, de skal være på over 1 milliard kroner. 

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) og Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) har bedt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen avklare uttalelser i mediene om at bompengetakstene kan avklares lokalt. De har fått støtte blant annet fra RA på lederplass, der redaktør Bjørn G. Sæbø skriver om Solvik-Olsens pekelek, og i Bergensavisen som skriver at «Bompenger er Solvik-Olsens og regjeringens politikk»

Fakta:

Sakskartet (dokumentene er her)

 • Innlegg fra Smartby Stavanger v/Gunnar Crawford i Stavanger kommune
 • Referat fra møtene 14. juni og 10. august 2018
 • Kommunikasjon
 • Status mobilitetsarbeid
 • Økonomisk oversikt Bymiljøpakken
 • Riksvegprosjektene
 • Brev fra Norges taxiforbund avd. Rogaland
 • Tilgjengeliggjøring av innkallinger og sakspapirer for styringsgruppen i Bymiljøpakken
 • Neste møte
 • Eventuelt.

Deltakere:

 • Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen
 • Plan- og utviklingsdirektør Anita Skauge, Jernbanedirektoratet
 • Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF, Rogaland fylkeskommune
 • Ordfører Christine Sagen Helgø (H), Stavanger
 • Ordfører Stanley Wirak (Ap), Sandnes
 • Ordfører Ole Ueland (H), Sola
 • Ordfører Kristine Enger (Ap), Randaberg
 • Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, Rogaland (observatør)