Illustrasjonsfoto: Lasse Hansen

Disse vil selge nattmat på Torget

Stavanger kommune har åpnet opp for fire såkalte foodtrucks på Torget.

Stavanger kommune har vedtatt å lyse ut fire plasser for utprøving av døgnsalg fra salgsvogner (foodtrucks) på Torget i Stavanger.

Tildeling av disse plassene blir basert på variasjon i meny, men også på utforming av salgsvognen.

LES OGSÅ: 300 har skrevet under på foodtruck-opprop

Kommunen har mottatt ni søknader. Søknadsfristen gikk ut 5. juni.

Disse har søkt: Lamexikana.no AS, Express pizza Mehreen Aslam/Potato Guys, The Greek Foodtruck/Greek Food AS, Hommersåk hjemmelagde vårruller og thaimat, Huset I Kleivå AS, Pølsebussen – Hungry Kebab AS, JS Butikkdrift AS, Pølsebussen AS og sushikjeden Wrap and Roll.

LES OGSÅ: Stor foodtruck-pågang

Retningslinjer for salgsplasser for salgsboder:

 1. Park og vei kan tildele kontrakter for inntil fire plasser til nattsalg fra salgsvogn på torget og alternativt på egnede steder i Stavanger sentrum. Pølsebussen ikke medregnet.

 2. Kontraktene kan tildeles foodtrucks som er registrert motorvogn, eller registrert salgsvogn.

 3. Den enkelte salgsvogn skal tilfredsstille alle myndighetskrav, også fra Mattilsynet og kommunens bevillingsseksjon. Bevillingsseksjonen holdes løpende orientert.

 4. Den enkelte motorvogn skal ha egen avfallshåndtering og fremstå som rene både utvendig og innvendig.

 5. Den enkelte virksomhet har ansvar for å rydde avfall som genereres av virksomheten i en radius på 20 meter fra oppstillingsplassen.

 6. Salgsvogn kan ikke være lenger enn åtte meter eller bredere enn 2,6 meter.

 7. Ved tildeling skal det primært legges vekt på variasjon i meny. Dernest kan design og utseende på salgsvognen tillegges vekt.

 8. Tillatelsen gjelder salg mellom klokken 06.00 og 04.00.

 9. Salgsplassene blir ikke tilgjengelige under arrangementer eller festivaler hvis ikke dette er avtalt med arrangør.

 10. Leietakere får kontrakt for ett år om gangen.

 11. Det stilles som krav at plassene skal være i bruk i minst fire av ukens dager i sommersesongen og minst to i vinterhalvåret. Kommunen skal varsles straks hvis salgsplasser ikke benyttes.

 12. Dersom plassene ikke benyttes vil retten til å leie arealet kunne inndras og kontrakten kan tilbys andre.

 13. Leieprisen settes til 50.000 kroner per år. Dette faktureres en gang i året. (Pølsebussen er omfattet av eget vedtak med redusert pris av kulturhistoriske årsaker.) Ledige plasser kan leies ut for kortere perioder til 8000 kroner per måned eller 4000 per uke etter samme vilkår som de andre. Dette faktureres månedlig.

 14. Mislighold av kontrakt eller av betaling vil medføre inndragning rett til å leie salgsplass.

 15. Framleie av plasser tillates ikke.

 16. Kontrakten spesifiserer vilkår og plassering.

 17. Politiet og Stavanger sentrum AS informeres fortløpende om hvilke tillatelser som er gitt. 

 18. Det anmodes om at det kun nyttes biologisk nedbrytbar engangsemballasje og bestikk.