Per Kristian Vareide, rådmann i Stavanger kommune. Foto: Stein Roger Fossmo

Disse skal lede nye Stavanger

Rådmannens nye lederteam er klart.

Prosjektrådmann Per Kristian Vareide har innstilt syv direktører som vil utgjøre toppledelsen i nye Stavanger kommune fra 1. januar 2020, melder Stavanger kommune.

Vareides innstilling til nye direktører i Nye Stavanger er som følger:

* Eli Karin Fosse, helse og velferd, (konstituert til 31.12.2019)
* Helene Ohm, oppvekst og utdanning
* Leidulf Skjørestad, bymiljø og utbygging
* Gunn Jorunn Aasland, by- og samfunnsplanlegging
* Trude Marit Risnes, innbygger- og samfunnskontakt
* Birger Clementsen, støtte og utvikling
* Gunn Claire Westad, strategi og styring

Direktørene vil ivareta rådmannens ansvar og funksjoner innenfor sine områder, og ha et totalansvar for resultater, økonomi, personal, kommunikasjon, beredskap og internkontroll.

LES OGSÅ: Rådmannens nye Stavanger

Fornøyd med teamet

Vareide er fornøyd med sammensetningen i den nye toppledelsen. Han understreker at det stilles høye krav til direktørene, både når det gjelder kompetanse og personlige egenskaper.

– Vår kommune skal ha direktører som kan skape tillit i hele organisasjonen, og tenke helhetlig ut over egen virksomhet. Vi har sett etter gode lederegenskaper og en særlig evne til å levere gode resultater på tvers av fagmiljø, sier Vareide.

LES OGSÅ: Stavanger-sjefer mister og får mer makt

Prosessen

I ansettelsesprosessen har Vareide hatt kartleggingssamtaler med ledere som rapporterer til rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger.

I samtalene kom det fram at det er én interessert kandidat for hver direktørstilling.

Disse var alle blitt vurdert som kvalifisert for direktørstillingen gjennom en tidligere ansettelsesprosess.

De tillitsvalgte har sluttet seg til prosjektrådmannens innstilling. De som er innstilt vil nå få tilbud om stilling som direktør.

LES OGSÅ: Nye Stavanger blir Stavanger