Dette sa Vegvesenet nei til

Slik er det ikke lov å laste 6000 kilo papirruller.

Statens vegvesens kontrollører på Sokn anmeldte det polsk-registrerte vogntoget umiddelbart da de oppdaget at 6 tonn med papirruller stod usikret inne i lasterommet. Sjåføren ble anmeldt for manglende sikring av gods.

Flere av de 133 kjøretøyene som var innom kontrollplassen på Sokn torsdag fikk seg en smekk. 12 kjøretøyer ble plukket ut til utvidet kontroll med dette som resultat:

* Ett av vogntogene var overlastet med 7500 kilo på drivakselen og fikk et vektgebyr på 48.500 kroner. Veken på vogntoget var så forskjøvet at bare 17 prosent av kjøretøyets vekt var på styrende hjul.

* Ett kjøretøy ble avregistrert fordi det manglet EU-kontroll.

* To kjøretøy fikk bruksforbud fordi godset var for dårlig sikret. Det ble gitt totalt fire bruksforbud.

I tillegg ble det skrevet ut syv kontrollapper med diverse tekniske forhold som må utbedres innen en gitt frist.