TILSYN: Mattilsynet sjekker velferden til dyr i Norge. Som denne kalven på Birkelands gård. FOTO: ASBJØRN MITUSCH

Dette mener bøndene om Mattilsynet i Rogaland

I dag publiserte Mattilsynet en pressemelding som omhandlet Rogaland-bøndene sitt syn på tilsynet.

80 prosent av bøndene i Rogaland som er spurt syns det har vært helt ok eller positivt å ha Mattilsynet på tilsyn, det viser en fersk undersøkelse som ble gjort av Mattilsynet.

– Vi er glade for at så mange sitter igjen med denne opplevelsen av tilsynet, sier regiondirektør Ole Fjetland i Mattilsynet i pressemeldingen som ble sendt ut i dag.

– Våre inspektører gjør en viktig og vanskelig jobb for dyrevelferden og for dyrehelsen. De må noen ganger kritisere livsverket til bønder og de må fatte vedtak som koster penger. Jeg er imponert av at de klarer å gjøre den jobben og etterlate dette gode inntrykket hos de aller fleste.

Les også: Ektepar fra Sola tapte rettssak om dyrehold – anker

3600 spurt, 1000 svarte

Etter mye kritikk og harde karakteristikker mot tilsynet, sendte Mattilsynet tidligere i sommer ut sms til over 3600 bønder i Rogaland. Gjennom en håndfull spørsmål ba de om anonym tilbakemelding fra hver enkelt bonde, om hvordan det var å ha Mattilsynet på tilsyn og hva de tenkte om å få uanmeldt tilsyn i fremtiden.

Over 1000 personer/bønder svarte på spørsmålene. 57 prosent svarte at «det var helt ok» å ha tilsyn av Mattilsynet, mens  22,5 prosent svarte at «det var en positiv opplevelse». 20 prosent svarte at «det var en negativ opplevelse».

Les også: LEDER:Kampen mot bøndene

Flere kan senke skuldrene

–  Vi tenker at en del av de sterkeste kritikerne våre kan ha bidratt til en ubegrunnet redsel for Mattilsynet. De aller fleste tilsyn foregår i en god og konstruktiv tone, sier Fjetland, og legger til at de som driver godt skal kunne senke skuldrene før tilsyn.

Fjetland er samtidig opptatt av at 20 % sitter igjen med en negativ opplevelse etter tilsynet og at 30 % av de som er spurt sier de er engstelige eller stresset for å få uvarslet tilsyn.

Viktig med god dialog

–  Vi er ikke perfekte og vi skal fortsette å jobbe for å få en så god dialog som mulig mellom inspektør og bonde, sier Fjetland.

Han tror likevel at Mattilsynet må leve med at det alltid vil være noen som syns tilsyn er ubehagelig, uansett hvor godt de prøver å veilede og kommunisere:

–  Vår jobb er å passe på at dyrene ikke lider. Hvis vi trekker oss i de sakene hvor vi møter motstand, gjør vi ikke jobben vår.