Dette har H, Frp, V og KrF blitt enige om

Hovedpunktene partiene er blitt enige om.

* De borgerlige partiene ønsker å fjerne muligheten for fosterreduksjon ved friske flerlinger før grensen for selvbestemt abort, men beholder paragraf 2c. Dette er en del av en handlingsplan for å redusere uønskede graviditeter.

* Regjeringen ønsker å utvide åpningstidene på Vinmonopolet på lørdager med én time, slik at salget varer fra 10.00 til 16.00.

* Regjeringspartiene vil at antall kvoteflyktninger reduseres om det kommer mange asylsøkere. Et tak på antall kvoteflyktninger er satt til 3000.

LES OGSÅ: – Død person funnet av bygningsarbeidere i forbindelse med rivearbeid

* Flyktninger som reiser tilbake på hjemlandet på ferie, ønsker regjeringen skal få karantene på familiegjenforening.

* Regjeringen varsler at de vil jobbe videre for å nå NATO-forpliktelsen om å komme opp mot 2 prosent BNP på forsvar innen 2024.

* Firepartiregjeringen har satt et mål om 45 prosent klimakutt i ikke kvotepliktig sektor innen 2030.

* Pensjonsalderen i staten heves til 72 år, ønsker flerpartiregjeringen. I tillegg ønsker de at antall ansatte i statsforvaltningen skal være lavere i 2021 enn i 2017. Kommunereformen vil regjeringen videreføre. Kommunereformen skal videreføres og regionreformen skal gjennomføres, noe som skal føre til at det totalt vil bli færre heltidspolitikere.

* Regjeringen vil at antallet lærerspesialister skal økes med 3.000 innen fire år.

LES OGSÅ: Norge får den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985

* Det skal innføres én ekstra realfagstime i uken, og obligatorisk engelsk på VG2 og VG3, heter det i regjeringsplattformen.

* Regjeringen vil «senke det totale skatte- og avgiftsnivået». Blant annet vil de forbedre skattesystemet ved å redusere skattesatser og gjennomgå skattefradrag «som har liten tilknytning til inntekt og arbeid med sikte på forenkling».

* De ønsker også å fjerne engangsavgift for biler over 20 år.

* Frps taxfree-seier fra 2014 som KrF reverserte før jul, blir likevel beholdt. Dette innebærer at tobakkvoten kan byttes inn i alkohol.

* Regjeringen vil innføre fradrag på bompengeutgifter. De vil også redusere bompengeandelen i nye veiprosjekter i kommende nasjonal transportplan.

LES OGSÅ: Tror Stavanger kan bli ny reiselivshovedstad