Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) er spent på regjeringens 2017-budsjett som legges fram i dag. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Dette forventer Tvedt Solberg av budsjettforslaget

Torsdag legger regjeringen fram forslag til 2017-budsjett. Torstein Tvedt Solberg (Ap) er spent på om det inneholder gode nok tiltakspakker for å bekjempe arbeidsledigheten.

– Jeg innrømmer at vi er ekstra spente, sier stortingsrepresentanten fra Stavanger.

– Dette er det siste budsjettet denne regjeringen legger fram før valget. Den store testen er om de klarer å følge opp valgløftene de ga for snart tre år siden, fortsetter Tvedt Solberg overfor RA.

Ap-politikeren forteller at han forventer bevilgninger til skole, barnehage og tidlig innsats, prioriterte veiprosjekter i Rogaland, at UiS får de økte bevilgningene regjeringen har garantert. Tvedt Solberg er også bekymret for om regjeringen i dag presenterer nok tiltakspakker for å bekjempe den stigende arbeidsledigheten.

– Arbeidsledigheten er rekordhøy. Vi har rekordlav sysselsetting og det skaper nesten ikke nye jobber i det hele tatt. På denne tiden i fjor hadde vi lavere ledighet enn nå, og da kom regjeringen med tiltakspakker på fire milliarder kroner. Nå forventer jeg en enda sterkere innsats, sier Tvedt Solberg.

Tre punkter

Det er tre ting han mener er spesielt viktig å få gjort.

– Det første er å hjelpe dem som er arbeidsledige. Tiltakspakker som får dem ut i arbeid eller inn på utdanning.

– Det andre er å få fart på prosjekter i kommunene med lavkonjunktur. Få fart på vei og andre prosjekter.

– Det tredje er å for alvor begynne å skape nye jobber. Få fart på næringspolitikken og få opp jobbveksten. Det er hovedsakelig derfor ledigheten stiger, at det ikke skapes nye arbeidsplasser, sier Tvedt Solberg.

Kravene fra KrF og Venstre

Iselin Nybø (V) og Olaug Bollestad (KrF) vil ha inn tiltak mot den høye arbeidsledigheten, mer penger til UiS, sykehus-byggestart, bedre ras- og flomsikring.

– Det er viktig at Rogaland kommer godt ut av dette budsjettet. Vi står midt i en krevende omstillingsprosess, og er kanskje det fylket som har mest behov for å få satt i gang nye prosjekter. Det må også satses stort på lærlinger og høyere utdanning, sier Nybø i en pressemelding.

Store byggeprosjekter, som byggingen av det nye sykehuset på Ullandhaug er viktig.

–Jo fortere vi får kommet i gang med byggingen, job bedre. Det vil bli et stort og betydningsfullt prosjekt for entreprenørene i regionen, sier Olaug Bollestad.