– Dette får konsekvenser

«Når vi ikke klarer å få Sandnes med på kompromisset, gjelder den opprinnelige avtalen som ble signert av alle parter i 2018. Den gjelder til 2023. Skulle en ikke klare å enes om en ny avtale etter 2023, gjelder Stortingets vedtak om bypakken i 15 år fra oppstart», skriver ordførerne på Nord-Jæren.

Mandag kveld, i Sandnes bystyre – i det første møte i nytt rådhus, fortalte ordfører Stanley Wirak (Ap) at Sandnes ikke vil være med på byvekstavtalen lenger. Wirak fortalte på talerstolen at Sandnes ikke kan være med dersom rushtidsavgiftr skal være en del av byvekstavtalen.

– Hvis departementet ikke pålegger oss å være med videre, så trekker vi oss ut av byvekstavtalen. Vi har avsluttet forhandlingene uten å komme til enighet, sa Wirak mandag kveld til Aftenbladet.

At Sandnes vil ut skaper reaksjoner blant de andre ordførerne i de andre kommunene som er med på byvekstavtalen.

Mandag kveld sendte følgende en fellesuttalelse om hva de mener om Sandnes-exiten, signert fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF), fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap), Sola-ordfører Ole Ueland (H), Randaberg-ordfører Kristine Enger (Ap) og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Her er uttalesen i sin helhet:

«Representanter fra partene Rogaland fylkeskommune og kommunene Sola, Randaberg og Stavanger ser med beklagelse på at vi på grunn av Sandnes kommune ikke kommer fram til en ny og bedre byvekstavtale for befolkningen på Nord-Jæren. Byvekstavtalen skal gi mindre kø og bedre miljø. Uten ny byvekstavtale kan regionen gå glipp av 3,2 milliarder i ekstra statlige midler.

Vi har hatt sju forhandlingsmøter. Samtlige fem lokale parter hadde sitt eget utgangspunkt da forhandlingene startet. Fire av fem har tapt litt og vunnet litt, slik det er i forhandlinger. Fire av fem har beveget seg i forhold til utgangspunktet. Fire av fem har ikke satt et ultimatum, men forhandlet seg fram til et kompromiss som betyr halvering av rushtidsavgiften og en bedre ordning barnefamilier med dårlig økonomi. Kompromisset gir en løsning som går opp økonomisk, løser trafikkproblemene og innfrir de statlige kravene til nullvekst i biltrafikken. Den femte parten, Sandnes, stiller ultimatum ved rushtidsavgiften og vil ikke være med på kompromisset.

Når vi ikke klarer å få Sandnes med på  kompromisset, gjelder den opprinnelige avtalen som ble signert av alle parter i 2018. Den gjelder til 2023. Skulle en ikke klare å enes om en ny avtale etter 2023, gjelder Stortingets vedtak om bypakken i 15 år fra oppstart.

Dette får konsekvenser. Det betyr at vi ikke får halvert rushtidsavgiften. Det betyr at vi ikke får redusert tiden for rushtidsavgiften gjelder og vi får ikke innført lettelser for barnefamilier med spesielle utfordringer. I tillegg må vi kutte i allerede igangsatt tiltak som flere busser, overgangsbillett mellom buss og jernbane og andre positive tiltak som skal redusere biltrafikken».