RA har spurt 11 kvinner hva som er deres viktigste kvinnesak. Øverst fra venstre: Kari Nessa Nordtun, Haley Shea, Bente Hetland og Kristin Gustavsen.

«Dette er min viktigste kvinnesak»

Vi har stilt det samme spørsmålet til 11 kvinner: Hva er den viktigste saken for deg på kvinnedagen?

Kari Schibevaag, kiter

– Det må snart bli en selvfølge at kvinner er like mye verdt som menn. Vi må få lik lønn for likt arbeid, og det må være like muligheter for kvinner som for menn.

Marianne Chesak, fylkesvaraordfører (Ap)

– Manglende likestilling i arbeidslivet er den største barrieren mot et likestilt samfunn. Arbeidslivet innebærer økonomisk uavhengighet og tilgang på makt. Men selv om mange kvinner er i arbeid, er det langt fram til likestilling. Vi må gi alle kvinner som ønsker det en reell mulighet til å jobbe heltid, jobbe for et mindre kjønnssegregert arbeidsmarked og dermed også klare å knekke koden får å oppnå likelønn.

Kristin Gustavsen, daglig leder Stavanger Sentrum

– I dyp respekt for sterke kvinner som har beveget verden framover og for at det fortsatt gjenstår viktig arbeid, spesielt internasjonalt, så velger jeg å trekke fram tendenser i vår egen ungdomsgenerasjon som det viktigste i dag. Jeg opplever dem som «blinde» for historiske skillelinjer mellom kjønn og med en åpenhet for forskjellige legninger som er betydelig annerledes enn for kun få år siden. Får vi en ny generasjon inn i voksenlivet som har denne holdningen både i arbeids- og privatliv, er veien kortere til å løse de utfordringene som kvinnedagen setter fokus på, år etter år.

Kari Nessa Nordtun, gruppeleder Stavanger Ap og advokat

– Likelønn og en bedre deling av foreldrepermisjonen er noen av de viktige sakene. Jeg mener en likere deling av foreldrepermisjonen er viktig for at kvinner som ønsker det skal kunne delta i større grad i næringsliv, arbeidsliv og politikk. Samtidig som at barn skal kunne bruke mer tid sammen med sine fedre hjemme. Dette var bakgrunnen for at den rødgrønne regjeringen økte fedrekvoten til 14 uker. Derfor er  det trist at de blåblå har redusert fedrekvoten til 10 uker.

Sissel Knutsen Hegdal, leder for kommunalstyret for oppvekst (H) og advokat

– Jeg er opptatt av at vi løfter blikket og har et internasjonalt perspektiv på kvinnedagen. I Norge har vi heldigvis kommet langt når det gjelder likestilling, men vi har fortsatt mange saker å kjempe for også hos oss. En av de sakene som opptar meg mest er å bekjempe vold i nære relasjoner. Antall anmeldelser av familievold har økt i mange år nå, og det er svært bekymringsfullt. Den ferske dommen fra Stavanger tingrett der det ble ansett som «berettiget harme» at mannen banket opp sin kone for utroskap er sjokkerende.  Hvis vi løfter blikket og er solidariske med kvinner i andre deler av verden så er det skremmende å se hvordan kvinner mishandles, undertrykkes og diskrimineres. Dette er fryktelige brudd på menneskerettighetene og det er viktig at kvinner i Norge er med og protesterer mot slike handlinger.

Ingrid Lea Mæland, leder i Trygg Trafikk Rogaland

– I fremtiden håper jeg at vi har sluttet å snakke om kjønn, fordi vi da ser det som naturlig med en feminin mann, en maskulin kvinne, en mann som er kvinne, en kvinne som er mann, og ingen er født i «feil» kropp. En dag vil forestillingen vår om hva vi er, være endret, og menneskeheten vil tåle alle nyanser av det vi er, uten å dømme hverandre. Men på veien dit, må vi fortsatt kjempe mot systemene som eksisterer, med urett og maktmisbruk, og med liten toleranse for det å være menneske.

Haley Shea, vokalist i bandet Sløtface

– Jeg har ikke én enkel parolesak som er min prioritet i dag. For meg er det viktigste på kvinnedagen, og alle andre dager i løpet av året, å jobbe aktivt mot et mer likestilt samfunn. Et samfunn som er likestilt på tvers av alle forskjellsdimensjoner, som blant annet kjønn, slik at alle unge mennesker som vokser opp i dag slipper å bli definert av kjønnet de er definert i.

– Jeg ser på likestilling som en kamp man må kjempe hele tiden og hver dag, fordi det ikke er noe som kommer av seg selv. Kvinnedagen er en viktig dag for å sette fokus på mange ting, men å gå i tog er kun en start, men ikke den faktiske løsningen.

Pernille Kaldestad, informasjonsleder Rogaland Teater

– Kampen mot konservative og religiøse krefter som forsøker å presse kvinners rettigheter tilbake, er en viktig kampsak. Det betyr at Norge og resten av de nordiske landene, som har kommet lengst i forbindelse med likestilling, må gå først og føre an i kampen for kvinners rettigheter. Utviklingen i USA viser at tiår med framskritt kan ødelegges av reaksjonære krefter dersom man ikke kjemper imot.

Bente Hetland, senterleder Amfi Vågen

– I tillegg til lik lønn for likt arbeid er den viktigste kvinnesaken for meg er retten til å velge. Da tenker jeg på kvinner i arbeidslivet.

– At kvinner selv må få lov til å velge om de vil være ute i full jobb, om de vil være hjemmeværende eller jobbe deltid. Ingen andre enn kvinnen selv skal bestemme det. Og vi kvinner skal få være stolte av valgene våre.
Jeg kan ikke si at jeg markere kvinnedagen noe særlig, men kvinnerettigheter er viktig.

Annelin Tangen, gruppeleder Sandnes Ap

– Lik lønn for likt arbeid, og vold mot kvinner opptar meg mest. Vi har en jobb å gjøre på begge områder. Det er fortsatt ikke lik lønn, og kvinner et fortsatt dem som er mest utsatt for vold i nære relasjoner. Man må passe på at kvinner får de samme mulighetene i yrkeslivet som menn. Selv markerer jeg dagen med røde strømper. Det blir markering ved Sandnes Brygge med appeller. Jeg gleder meg.

Anne Kroken, advokat

– Det viktigste for meg er internasjonal kvinnesolidaritet og hjelp til kvinner på flukt. I det store internasjonale flyktningkaoset er kvinner og barn de mest sårbare. I Norge har vi fortsatt utfordringer og ikke på alle områder full likestilling, men sammenlignet med kvinner i tredje verden, kvinner i krigsområder og kvinner på flukt er vi privilegerte. Etter min oppfatning bør problemene disse kvinnene har få mye oppmerksomhet på kvinnedagen dette året.