Dette er endringene i budsjettavtalen

KrF og regjeringspartiene er enige om neste års statsbudsjett. Avtalen slår blant annet fast følgende endringer fra regjeringens opprinnelige forslag.

* 350-kronersfritaket for moms på netthandel fra utlandet fjernes fra 1.1.2020.

* Den nye satsen for barnetrygd blir 1.054 kroner måneden og vil gjelde fra 1.3.2019.

* Økt minstepensjon for enslige alderspensjonister med 4.000 kroner fra 1.9.2019.

* Bostøtte økes slik at enslige alderspensjonister med minstepensjon ikke mister bostøtte ved økt minstepensjon med 4.000 kroner.

* Omlegging av barnetillegget for uføre. Flertallet er enige om å øke taket i barnetillegget for uføre fra 95 til 99 prosent av tidligere inntekt med virkning fra 2020 og fremover.

* Color Line får likevel ikke flagge ut Kiel-fergene etter at KrF fikk gjennomslag for å stanse en forskriftsendring for utenriksferger.

* Økt trinnskatt – Innslagspunktet i trinn 4 reduseres med 28.500 kroner.

* Det planlagte kuttet i støtte til glutenfri mat blir 200 millioner kroner mindre enn først foreslått.

* Engangsstønad (foreldrepenger) for dem som har vært lite i arbeid, økes fra 63.000 til 83.000 kroner

* Trygghetstiltak innen helse-, familie- og justissektoren økes.

* Enova styrkesmed 100 millioner kroner, og klimatiltak i kommunene øker med 50 millioner kroner.

* Datasentre som produserer kryptovaluta skal betale ordinær elavgift fra årsskiftet.

* Pressestøtten økes med fem millioner kroner. I tillegg får samiske aviser fem millioner kroner.

* 100 millioner kroner ekstra i tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene.