Vinnerbidraget «Lysning». Illustrasjon: Space Group

Dette blir Nye Ruten

I dag ble vinneren av arkitektkonkurransen for utformingen av nye Ruten offentliggjort. Det er det Oslo-baserte arkitektkontoret Space Group, med sitt bidrag «Lysning», som stakk av med seieren.

I dag offentliggjorde juryformann og Sandnes-ordfører Stanley Wirak hvem som får lov til å utforme nye Ruten.

Det ble det Oslo-baserte arktitektkontoret Space Group, med sitt bidrag «Lysning».

Arkitekt Gro Bonesmo forklarer hvordan teamet som har jobbet med Ruten har tenkt.

- Selv om prosjektet heter Lysning, så har arbeidstittelen vært "Sandnes` Central Park". Sandnes by er i kraftig vekst. Ruten er en stor plass med potensiale, og det er en luksus. Vi må beholde størrelsen som et potensiale for framtiden, forklarer Bonesmo for en lydhør forsamling av publikum og presse på Kinokino.

Nytt bevegelsesmønster

Hun sier videre at arkitektkontoret har tatt utgangspunkt i bevegelsesmønsteret i byen, og at gatestrukturen i stor grad går i retning sør-nord.

Bonesmo forklarer at prosjektet Lysning har sett på hvordan bevegelsesmønsteret kan inkludere den nye delen av Sandnes. Sånt sett er en stor åpning i fyllingen under jernbanen et sentralt element i vinnerutkastet fra Spacegroup. Jernbanen har i alle år fått skylden for å lage en barriere midt i byen.

Selve lysningen

Et annet sentralt element, og det som også har gitt navn til prosjektet, er den åpne plassen som er rammet inn av en irregulær sirkel midt på området. Dette uterommet har arkitektene tenkt kan brukes til mye, som for eksempel konserter, sirkus, arena for sportsarrangement, etc.

Bonesmo sier videre at fleksibiliteten ikke skal få la alt flyte ut, og forklarer at arkitektene har vært mer konkrete med områdene rundt den store ringen. Ellers vil underlaget bære preg av en gradvis overgang fra hard asfalt i søndre enden der bussene skal operere, til en mykere, grønnere og mer kontemplativ parkdel i nordre enden, opp mot tinghuset.

Firedeling

Området skal ellers grovt sett deles inn i en handelsdel, en bussdel, en stasjonsdel og en parkdel.

Konkurranse

Siden slutten av august har det vært mulig å stemme på de fem bidragene i arkitektkonkurransen som kom gjennom prekalifiseringen. Forslagene har vært utstilt i KinoKino.

Målet med konkurransen er å utarbeide et konsept for ny utforming og opparbeidelse av plassen Ruten og tilliggende områder i sentrum av Sandnes. Utkastet skal omfatte hele plassen mellom plassrandbebyggelsen.