– Det viktigste er å unngå at katter blir hjemløse

Mattilsynets rolle i håndtering av hjemløse katter er å ta hånd om dyr som er syke, skadet eller lider på annen måte.Men de har ikke fått i oppdrag av Stortinget å hente inn og behandle hjemløse katter.


– Vi er glade for at det finnes frivillige organisasjoner som påtar seg dette. Vi har dialog og samarbeid med aktuelle organisasjoner om slike saker sentralt og lokalt, det sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i seksjon dyrevelferd i Mattilsynet til RA.

Det betyr at det er de frivillige organisasjonene som er de eneste som ofte henter hjemløse, syke katter.

Les tilhørende sak– Flere må innse hvor stort problemet er

Kortvarig

– Dersom Mattilsynet får bekymringsmeldinger om hjemløse, syke katter, kan vi føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak for at kravene om dyrevelferd skal bli oppfylt. For hjemløse katter har ikke Mattilsynet noen eier å rette vedtak mot. Ifølge dyrevelferdsloven kan Mattilsynet da selv iverksette nødvendige tiltak. Mattilsynet og politiet kan fange inn kattene og ha dem i kortvarig, midlertidig forvaring til vi har besluttet hva som skal skje med dem. Valget blir om kattene skal avlives eller omplasseres. Katter som er egnet til det, blir gjerne overlatt til lokale aktører som jobber med omplassering av dyr, sier Knævelsrud.

«Dyrepolitiet» 

Rogaland har også en dyrekrimgruppe, som jobber med større dyrevelferdssaker. Mattilsynet anmelder de mest alvorlige sakene etter at de har vært på tilsyn. Disse sakene er seksjon for Miljø, Sokkel, Sjøfart og Dyrevelferd som etterforsker.
– Mindre saker som blir anmeldt direkte til politiet blir etterforsket av de geografiske enhetene der saken oppsto. Dyrekrimprosjektet bistår med faglig kompetanse dersom det er behov for det, sier politioverbetjent Ole Johan Røykenes i seksjon for Miljø, Sokkel, Sjøfart og Dyrevelferd.

 – Per nå har vi ikke mulighet til å se på alt, sier Røykenes. 

Han forteller at et mer vidtrekkende dyrepoliti er mulig, men ikke slik det er i dag. 

Du har ansvaret

Når alt kommer til alt ender kattene opp hos de frivillige, og når alt kommer til alt er det opp til dyreeiere å sørge for at man ikke får kolonier med hjemløse katter.

– Det aller viktigste tiltaket er å unngå at katter blir hjemløse. Ansvaret for dette ligger på katteeierne, som må merke og kastrere kattene sine, hindre at de kommer vekk fra hjemmet sitt og unngå at de får kattunger som det ikke finnes nye og egnede eiere til. Når hjemløse katter tas inn for omplassering, er det også viktig å vurdere om kattene er tamme og sosialiserte nok til at de vil trives sammen med mennesker og ikke lett bli hjemløse igjen, sier Knævelsrud.