Det tar nesten dobbelt så lang tid å selge en bolig i Stavanger

Salgstiden av bolig i Stavanger var i juli nesten dobbelt så lang som for resten av landet.

Boligprisene i Stavanger sank med 1,6 prosent i juli. Det er en svakere utvikling enn gjennomsnittet av de siste fem årene på -1,5 prosent. Det er en svakere utvikling sammenliknet med Bergen (+0,8 prosent) og Oslo (+1,9 prosent), men sterkere enn i Trondheim (-1,7 prosent), ifølge ferske tall fra Eiendom Norge.

I Stavanger har boligprisene sunket med -2,8 prosent de siste 12 månedene. Det er tilsvarende som i Trondheim, men det er svakere enn i Oslo (+4,9 prosent) og i Bergen (+0,4 prosent).

Selger flere boliger

Det har i juli blitt solgt 201 boliger i Stavanger, noe som er 8,7 prosent flere enn samme måned i 2017.

Hittil i år har det blitt solgt 2468 boliger i Stavanger, noe som er 4,1 prosent flere enn tilsvarende periode i 2017.

Det har i juli blitt lagt ut 90 boliger til salgs i Stavanger, noe som er tilnærmet likt tilsvarende måned i 2017.

Hittil i år er det lagt ut 2873 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 2,2 prosent flere enn tilsvarende periode i 2017.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 102 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 58 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå kroner 3.250.000,-