Derfor vil ikke Voi satse i Stavanger

En av de største aktørene for utleie av elsparkesykler i Oslo, Voi, kommer ikke til å etablere seg i Stavanger, før reglene eventuelt endres.

– Markedet trenger regulering, så vi er veldige positive til at Stavanger kommune vil regulere elsparkesykkel-tilbudet, det er riktig vei å gå. Men, det er noen utfordringer med dagens modell. Vi kan ikke godta denne begrensningen med 100 sparkesykler per leverandør, og opp til ti leverandører, sier Christina Moe Gjerde, Strategy & Policy Manager i Voi Technology til RA. 

Gjerde forklarer at det må langt flere elsparkesykler til for å kunne ha en reell konkurranse med personbiler.

LES OGSÅ: El-sparkeykler på motorveien i rushtrafikken

– Det handler om å kunne tilby en totalpakke av nye mobilitetstjenester som er gode og attraktive alternativer til bilen. 

Hun har full forståelse for at Stavanger kommune ønsker å erfare hvordan bybildet påvirkes av elsparkesyklene, men hun håper at når kommunen eventuelt ser at byrommet tåler dette antallet av sykler, at de er åpne for å utvide hvor mange elsparkesykler hver aktør kan utplassere i byen.

 – En kritisk masse av elsparkesykler er nødvendig for en god brukeropplevelse, og følelsen av rot i bybilde reduseres ved at syklene er stabile til å stå av seg selv og dedikert infrastruktur og parkering til syklene. El-sparkesyklene trenger også et hjem i bybilde. Det mest drastiske du kan gjøre er infrastrukturgrep. Tar du bort bilparkeringene, tar du bort bilene, forklarer Gjerde.

LES OGSÅ: Elsparkesykler snart til leie: – Tror legevakten får det travelt

I tillegg nevner hun at det er mer miljøvennlig og hensiktsmessig å deaktivere elsparkesyklene om natten, enn å bruke tid og ressurser på å samle dem inn hver kveld, for å så å sette dem ut igjen hver morgen. Noe Stavanger kommune har som et punkt i sine retningslinjer.

– Hvis vi har et mål om å redusere biltransport i sentrumskjernen, er et effektiv grep for dette kombinasjonen av byttbare batterier hvor du slipper å hente inn syklene for å lade dem, og teknologiske muligheter til å deaktivere og gjøre dem utilgjengelig på kveld og natt.

– Kan øke trafikksikkerhet

Forrige uke skrev RA at Trygve Petter Nilsen, seksjonsleder for vei i Stavanger kommune, var bekymret for trafikksikkerheten ved utleie av elsparkesykler.

Gjerde mener, med bakgrunn i en rapport fra The International Transport Forum, at elsparkesykler kan øke trafikksikkerheten. Rapporten peker på motoriserte kjøretøy som den store trusselen mot trafikksikkerhet, og at elsparkesykler utgjør en like stor risiko som vanlig sykkel.

– Trafikksikkerheten vil bli tryggere hvis vi totalt sett reduserer biltransporten, ettersom den står for 80 prosent av ulykkene relatert til både elsparkesykler og sykler, sier Gjerde. 

Hun viser til at nesten 20 prosent har redusert antall bilturer etter elsparkesykler ble et alternativ på markedet, ifølge globale brukerundersøkelser. 

 – I tillegg ser vi at flere tar reiser de ellers ikke ville tatt, og bruker bysentrum på en ny måte. Det er lettere å ta seg rundt i byene. Får man på plass en kritisk masse av elsparkesykler er dette et fullverdig transport alternativ, sier Gjerde. 

Hun påpeker at mikromobilitet blir tryggere med tid, etter hvert som man får mer erfaring med det nye trafikkbildet.