Viseadministrerende direktør Ole Morten Dreyer i Eiendomsmegler Vest tror på en noenlunde sidelengs prisutvikling i 2017, med noe høyere trykk i første halvår. Totalt spår han to prosent vekst. Foto: Roy Storvik

Derfor tror meglerne på boligprisvekst

Meglertopper i Stavanger mener det er grunn til å være moderat optimist for boligmarkedet det kommende året.

Følg RA på Facebook og Twitter!

Mens Oslo og sentrale områder har hatt en boligprisvekst opp mot 22 prosent det siste året, har Stavanger-regionen vært helt i andre ende av skalaen.

Siste statistikk fra Eiendom Norge viste at Stavanger og Sandnes hadde hatt en nedgang på henholdsvis 3,8 og 2,7 prosent ved utgangen av november. Nedgangen kom etter at også 2015 endte ned i overkant av fem prosent i 2015.

Positiv trend

Nå ser det imidlertid lysere ut, iallfall om vi skal tro to av regionens ledende eiendomsmeglere.

– Etter sommeren har det vært et stadig bedre boligmarked i Rogaland, og da spesielt i Stavanger og Sandnes. Den positive trenden så vi også i november, og det er grunn til å være moderat optimist når det gjelder prisutviklingen i Stavanger-regionen for 2017, sier viseadministrerende direktør Ole Morten Dreyer i Eiendomsmegler Vest til RA.

LES OGSÅ: Forventer boligprisvekst i 2017

Han tror boligprisene vil stige om lag to prosent det kommende året, med noe høyere trykk første halvår.

– Dynamikken i boligmarkedet er vesentlig bedre nå enn for ett år siden, og den enkeltes tro på et velfungerende boligmarked er avgjørende for at den positive utviklingen fortsetter. 2016 har vært utfordrende, men lyspunktene har kommet etter sommeren. Vi tror dette vil fortsette også etter årsskiftet.

– Kan bli mer attraktiv

Rune Bertelsen, regionsjef i EiendomsMegler 1, ser også positive tendenser. Han viser blant annet til kortere salgstid, færre boliger for salg og omstilling i næringslivet.

– Vi tror på en svak positiv utvikling av boligprisene i 2017, med to prosent økning i Stavanger og tre prosent i Rogaland, sier Bertelsen.

LES OGSÅ: – Vesentlig flere boliger solgt i Stavanger

At Stavanger ikke vil være i nærheten av Oslo hva angår prisvekst, mener han man ikke skal vektlegge mye.

– Kanskje kan det til og med gi et positivt utslag på den måten at regionen kan bli en attraktiv plass å etablere seg fordi det er ok leie- og boligpriser og god kompetanse ledig i næringslivet.

– Ingen mørkere skyer

Anne Grethe N. Huus mener markedet ser ut til å ha stabilisert seg på et nytt normalnivå.

– Jeg ser ingen mørkere skyer i 2017 enn de som har vært. Markedet har stabilisert seg, og vi vil kanskje få en mer balansert situasjon med tanke på tilbud og etterspørsel, sier Huus, arbeidende styreformann i Estate Huus Eiendomsmegling.

 Huus venter ingen stor oppsving, men heller ingen ny nedtur.

– Samtidig har selgerne beveget seg og forstått at de ikke får de prisene de en gang fikk. Vi har slitt med selgere som ikke har forstått markedssituasjonen, men nå tror jeg vi har nådd en grense.

– Nivået har vært kunstig høyt. Befolkningen må se at vi ikke er en hovedstad, heller ikke nummer to eller nummer tre. Vi må finne vårt leie, sier Huus.

– Året vil gå i null

Daglig leder Michael R. Myhre i Eie tror på en flat boligprisutvikling.

– Kanskje vi ser noe prisnedgang første halvår, mens andre halvår gir noe prisoppgang. I sum vil de gå omtrent i null, sier Myhre til RA.

Han påpeker samtidig at det er helt umulig å spå nøyaktig hvordan prisutviklingen blir.

– Markedet har vært veldig vanskelig å spå i år. Mye avhenger av om det kommer mange nye eller brukte boliger for salg. Det er fortsatt en del brukte boliger som har ligget lenge for salg, mens nye boliger går bedre, sier Myhre.

LES OGSÅ: Krangler om «skitboliger» i Stavanger