Kari Raustein er ferdig i Stavanger Frp. Foto: Carina Johansen

Derfor trekker Raustein seg fra Frp

Kari Raustein har meldt seg ut av Stavanger Frp, etter det hun omtaler som en eviglang maktkamp og konflikt.

Sent onsdag kveld ble det kjent at Raustein og ektemannen Øyvind Raustein har meldt seg ut av partiet. Kort tid senere ble det også kjent at partimedlemmene Else og Finn Berner, som har vært nære støttespillere for Raustein, også har meldt seg ut av partiet.

Raustein sier at hun har vurdert å trekke seg i lang tid, men at det var ny informasjon som gjorde at hun nå tok den endelige beslutningen om å bryte ut.

– Jeg har mottatt dokumentasjon på det som jeg lenge har hatt mistanke om, nemlig at medlemmer av min egen bystyregruppe har motarbeidet meg i mitt virke i Stavanger-politikken, skrev Raustein i en pressemelding.

Taus om dokumentasjon

Hva konkret dokumentasjonen dreier seg om, vil hun imidlertid ikke si.

– Jeg velger ikke å gå ut med hva slags dokumentasjon jeg har. For meg er det nok at den finnes. Den har en alvorlighetsgrad som var dråpen som fikk begeret til å renne over, utdyper hun overfor RA.

LES OGSÅ: Dette er striden i Stavanger Frp

Dokumentasjonen skal dreie seg om at noen i bystyret har jobbet for å sverte Raustein hos aktører i politiske saker.

Hun understreker samtidig at dette bare er toppen av isfjellet, og ramser opp vervfordeling, et mye omtalt medlemsmøte i mai 2016 og ulike utspill i mediene – senest i forbindelse med Stavanger Aftenblads sak «Tomteslaget ved Hafrsfjord» – som noen av konfliktsakene de siste to årene.

Alt har skjedd i etterkant av at tidligere gruppeleder Tore B. Kallevig trakk seg etter en avsløring om opptak av telefonsamtaler.

– Det har vært en eviglang maktkamp og konfliktsituasjon siden Kallevig trakk seg og jeg rykket opp som 1. kandidat før valget, sier Raustein. 

Hun forteller om situasjoner der politikere fra andre partier har reagert på hvor aktivt Frps bystyregruppe har gått inn for at Raustein ikke skulle bli tildelt enkelte verv. 

– Jeg ønsker ikke å fortsette å bli offentlig ydmyket av min egen bystyregruppe, sier hun.

– Usunn lederkultur

Raustein sier hun har mottatt mange hilsener fra omtrent hele bystyret, bortsett fra sin egen bystyregruppe, etter at hun meldte seg ut av partiet.

– Jeg håpet det ikke ville gå denne veien. Det har ikke vært lett etter så lang tid i partiet, men jeg er nødt til å ta vare på meg selv. I svært nær familie opplever jeg for tiden alvorlig sykdom. Det setter ting i perspektiv om hva som er viktig i livet, og dette har absolutt vært medvirkende til den beslutningen jeg har tatt.

Raustein vil fullføre perioden som 1. vararepresentant til Stortinget, representant i Rogaland fylkesting og representant i Stavanger bystyre med tilhørende verv ut valgperioden som uavhengig medlem.

– Mange hendelser

Øyvind Raustein skriver følgende i en pressemelding om hvorfor han meldte seg ut:

«Dette er en konklusjon som jeg ikke har tatt lett på og som er en følge av mange hendelser de to siste årene.

De fleste av disse er kjent gjennom media og handler vel så ofte om min kone, Kari Raustein, som om meg selv.

Jeg har representert Frp i Stavanger bystyre siden valget 2015 og velger fra nå av å sitte som uavhengig representant. Jeg ønsker ikke å bli assosiert med det bystyregruppen til Stavanger Frp representerer. Mitt etiske grunnsyn og mine moralske verdier er hovedårsaken til dette.»

– Trist

Gruppeleder Christian Wedler sier følgende om Rausteins utmelding:

– Først vil jeg si at det alltid er trist å miste partimedlemmer. Når hun nå har meldt seg ut av vår gruppe, har ikke jeg som gruppeleder noen rolle overfor henne. Derfor kommenterer jeg ikke hennes utspill. Jeg ønsker henne og mannen lykke til videre, sier Wedler til RA.

Han sier samtidig at han forstår at den såkalte Hestnes-saken ble vanskelig for Raustein. 

Saken, som ble publisert i Stavanger Aftenblad forrige helg, omhandler Kari Raustein og hennes engasjement i en tomtesak der en venn av henne var involvert. Raustein meldte seg ikke inhabil i behandlingen av saken, og Stavanger Aftenblad har rettet et kritisk søkelys mot hennes vurdering.

Tungt

– Jeg forstår veldig godt at det var tungt. Hun hadde nok sett av vi som bystyregruppe ville si at alt var i orden og at alt hun hadde gjort var ok. Det kunne vi ikke gjøre. Det kom stadig nye opplysninger og nye vinklinger. Men jeg har forståelse for at hun ble opprørt over det, forklarer Wedler.

Han sier også at Raustein og ham selv hadde et veldig profesjonelt forhold fram til saken sprakk.

– Øvyind og Kari hadde også meldt seg på gruppetur med partiet. Så kommer de nå med disse gamle sakene, sier Wedler.

– Dumt

Kristoffer Sivertsen, leder i lokallaget til Stavanger Frp, sier følgende om utmeldingene til ekteparet Raustein:

– Stavanger Frp tar til etterretning at de melder seg ut. Jeg synes det er dumt at de har kommet til den beslutningen. Jeg vil takke begge for at de har stått på for partiet og den jobben de har gjort. Vi kommer nå til å forholde oss til dem som uavhengige og håper vi kan samarbeide framover, sier Sivertsen til RA.

Han henviser til Wedler for kommentarer knyttet til påstandene fra Raustein som omhandler bystyregruppen.

Om påstandene fra Finn og Else Berner, som blant annet hevder partiet behandler medlemmer illojalt, sier Sivertsen at han ikke kjenner seg igjen. 

– Vi praktiserer åpenhet og behandler dette jevnlig på årsmøtet. Jeg skjønner ikke kritikken, sier han.