Derfor stemmer ikke SVs påstander

DEBATT: Stavanger har hatt stor vekst og blitt enda bedre med Høyre-ordfører

Av Kari Raustein, Stavanger Høyre og Per-Endre Bjørnevik, Stavanger KrF

Tirsdag i forrige uke kom det utrolige påstander fra Paal Kloster i SV om at enda flere strever med usosialt boligmarked og at forskjellene øker på grunn av høyresidens politikk. Dette er påstander som ikke kan stå uimotsagt, og vi vil her begrunne hvorfor Klosters påstander ikke stemmer.

Stavanger har vært olje- og energihovedstaden i mange år. Dette har gitt et eventyrlig arbeidsmarked, som naturlig nok har tiltrukket seg arbeidstakere fra både innland og utland. Dette gjør igjen at det har vært stort press på boligmarkedet særlig i Stavanger, men også i hele regionen, hvor prisen på boliger har vært svært høy.
Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet, Frp og Pensjonistpartiet (flertalls-partiene) har «trykket på» i hele denne perioden for å få bygget flere boliger. SV har vært omtrent helt fraværende i denne sammenheng.

LES OGSÅ:  Paal Kloster (SV) - KRONIKK: Bare nok boliger er godt nok

Kloster skriver i sin kronikk at SV, sammen med Ap, MDG og Rødt, i sitt budsjettforslag satte av 150 millioner kroner som en start til boligbygging for å minske forskjellene.
Men han unngår å nevne at flertallsbudsjettet satte av 200 millioner kroner til byggemodning av områder på Madla/Revheim og Hillevåg fordelt på 2019 og 2020 – altså betraktelig mer enn SV.

Samtidig ser vi at venstresiden i politikken legger fordyrende elementer inn i de fleste nybyggprosjekter. De reduserer utnyttelsen i prosjekter og tilfører dyre tilleggstiltak som igjen gir færre og dyrere boliger. Venstresidens «gode intensjoner» om å bygge boliger for alle faller for egen politikk.

Vi i flertallspartiene har stort fokus på bygging av boliger i Stavanger. Flere nye områder klargjøres for bygging, samtidig transformeres flere bydeler til å bli mer attraktive for at enda flere folk ønsker å bosette seg der. Her må nevnes Stavanger øst, som i dag fremstår som hipt og moderne hvor svært mange både ønsker å bo og jobbe. Hillevåg er i ferd med å transformeres, og vil fremstå med gode moderne boliger og arbeidsplasser med nær tilknytning til kollektivtransport. Dette pågår i hele byen.

Vi må legge til rette for at områder blir klargjort og heie på utbyggerne når de setter i gang. Samtidig må vi være forsiktig med for mange og komplekse påbud i de ulike prosjektene.

Etter nedgangen i oljesektoren med medfølgende nedgang i arbeidsmarkedet, har det også skjedd en del endringer i boligmarkedet. Blant annet ser vi nå at prisene på bolig er betraktelig lavere enn tidligere. Mange tilreisende arbeidstakere har forlatt regionen, som igjen senker presset på boligmarkedet.

Bolig i Stavanger er for tiden av de rimeligste og mest tilgjengelige for folk med vanlig inntekt sett i forhold til alle byer i Norge.
Samtidig med at markedet er i endring har vi også fått endringer i hvordan folk ønsker å bo. Flere ønsker å bo urbant og sentralt, i nærheten av kollektivtransport og bymessige tilbud. De ønsker ikke den tradisjonelle eneboligen med stor hage.

Dessuten vet vi at nær 40 prosent av innbyggerne bor alene, som igjen gjør at det er sterke behov og ønsker for mindre boliger.
Foreldregenerasjonen blir ofte boende i sin enebolig etter at barna er flyttet ut. Her har Høyre tatt til orde for at vi må bygge attraktive, mindre boliger, slik at denne generasjonen frigir eneboligen til barnefamilier. Det skal være attraktivt å gå fra hus til leilighet når en ikke lenger har bruk for stor bolig.

Vi i flertallspartiene har fokus på at det skal være mangfold i boligmassen. Gode eksempler på dette er seniorboliger som f.eks. Vålandstun og Hundvåg, plussboligkonsepter som Lervig Pluss og Hinna Pluss og Vindmøllebakken. Disse kjennetegnes ved bl.a. å ha felles møteplasser slik at ensomhet kan unngås.

Vi ønsker mange flere barnefamilier til Stavanger, og derfor ønsker vi å hjelpe unge i gang med egen bolig. Vi vil derfor opprette en kommunal etableringsbank for unge som kan hjelpe de som ikke klarer å oppfylle kravene i forhold til egenkapital for lån i bank. Dette sammen med gode boliger vil gjøre at unge familier bosetter seg i Stavanger.

I tillegg legger flertallspartiene, sammen med Ap og SV, opp til ytterligere boligsosial politikk ved å utarbeide og implementere strategi for fortynning av kommunale boliger i bydelene, samt unngå konsentrasjon i områder av disse.

Stavanger har hatt stor vekst og blitt enda bedre med Høyre-ordfører i disse årene. Tiltakene vi i flertallspartiene igangsetter virker godt. Det er fart i byggebransjen, og slitne områder i Stavanger har gjenoppstått som både moderne og attraktive boligstrøk i byen. Næringslivet blomstrer, og sammen med gode boliger tilpasset behov for innbyggerne vil vi også se at mange unge familier velger Stavanger som sin by også i fremtiden.