Preikestolen er eitt av dei mest populære reisemåla i Noreg, men ligg fjellformasjonen eigentleg på Vestlandet? FOTO: ELISABETH KREY JENSEN

Derfor er det uklokt å gå for navnet Vestland

DEBATT: Venstres Anja Berggård Endresen, som leder Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune, kommer med kraftig kritikk av fylkesnavnet Vestland.

Av Anja Berggård Endresen, gruppeleder Rogaland Venstre, leder Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune

Fylkesutvalget i Rogaland behandler tirsdag sak 78/18 om navnevalg på den nye regionen bestående av Hordaland og Sogn og Fjordane.

Jeg har tidligere deltatt på vegne av Rogaland fylkeskommune under høringen til Kommunal og forvaltningskomiteen, men ønsker å forsterke dette budskapet når også fylkesutvalget skal komme med sin uttalelse.

Jeg vil derfor fremme et nytt forslag nummer 1 i innstillingen som lyder slik::

«Rogaland fylkeskommune mener at det foreslåtte navnet Vestland på det nye fylket bestående av Hordaland og Sogn og Fjordane er et uklokt valg da over halvparten av de som idag kaller seg vestlendinger, vil bo utenfor det geografiske området Vestland fylkeskommune. Fylkesnavnet Vestland vil også skape forvirring og usikkerhet med tanke på markedsføring innen turisme og næringsliv for hele regionen som hittil har blitt markedsført som Vestlandet.»

LES OGSÅ: Eksperter reagerer på at regjeringen vil innføre nye fylkesnavn uten høring

Her er argumentasjonen fra høringen, som også vil danne deler av grunnlaget for argumentasjonen når jeg fremmer forslaget i fylkesutvalget i tirsdag:

* Rogaland sa nei til intensjonsplanen for sammenslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

* Rogaland sa allerede høsten 2016, nei til at den nye regionen sitt navn skulle være Vestlandsregionen.  Fylkestinget behandlet saken om nytt navn for den nye regionen før jul i fjor. I vedtaket sier vi at det er uheldig at landsdelsnavnet Vestlandet skal brukes om det nye fylket besående av Hordaland og Sogn og Fjordane.

LES OGSÅ: Full krangel om «navnekupp» på Vestlandet 

* Vi vedtok også å ta kontakt med de to fylkene for å be dem om å revurdere navnevalget.
 
* Vi skulle også kontakte Stortinget for å be dem stemme mot at det geografiske navnet Vestlandet nå bare skal dekke den nye regionen Hordaland og Sogn og Fjordane.
 
* Det ligger ikke noen vesensforskjell mellom å bytte ut Vestlandet med Vestland, og samme argumentasjon som vi la frem i fjor, holder fremdeles. Det er ingen forskjell mellom å kalle den nye regionen Vestland fremfor Vestlandet. Det kalles ikke å komme kritikken i møte.
 
Halvparten av de som idag kaller seg vestlendinger, vil bo utenfor det geografiske området Vestland fylkeskommune. Det å kunne påberope seg en geografisk tilhøringhet, har en verdi. dette forsvinner dersom Stortinget lar den nye regionen få navnet Vestland.
 
Vestlandet inneholder mye mer enn det som nå ser ut til å bli Vestland, og det vil også skape usikkerhet med tanke på markedsføring innen turisme og annet næringsliv. Vestlandet er en viktig merkevare, og ved å tillate at to av fylkene får danne en region som heter Vestland, forringer man sterkt merkevaren Vestlandet som det har tatt mange tiår og bygge opp.

LES OGSÅ: Språkrådet reagerer på fylkesnavn
 
La meg gi et eksempel:

* Fjord Norge fremhever blant annet at de er «din guide til Vestlandet».Når Vestlandet nå får en annen dimensjon, vil både turistmagneter som Preikestolen, Geirangerfjorden og Trollstigen falle utenfor Vestlandregionen.
 
* Språkrådet peker også på at det er uheldig å ha denne dobbeltbetydningen mellom landsdelen Vestlandet som frem til nå dekker strekningen fra Rogaland til Møre og Romsdal og Vestlandsfylket som bare dekker de to mindre områdene.
 
* Dessuten peker de på, og dette skal man også ta hensyn til: geografiske navn er en del av historien  til områdene og en viktig del av identiteten til de som bor der. Det er vel også av den grunn, at navnevalget til de folkevalgte i Sogn og Fjordane samt Hordaland har virket så splittende på de to andre Vestlandsfylkene – eller det kan jeg kanskje ikke kalle dem lenger, men fylkene Rogaland og Møre og Romsdal.

LES OGSÅ: KrF vurderer å si nei til fylkesnavnet Vestland

For mange oppleves det som sterkt at de nå mister den delen av sin identitet som det å være vestlending utgjør.

Det å innføre begrepet Vestland fylkeskommune, innebærer også at de som bor i den nye regionen blir vestlendinger på en annen måte, enn de som bor i Rogaland og Sogn og Fjordane. De fire vestlandsfylkene har alltid hatt så mye felles, så en splittelse på grunn av navnevalg er sterkt beklagelig. Vestlandet har hittil vært en samlende begrep for vestlendingene sin identitet og tilhørighet.
 
Rogaland fylkeskommune mener derfor at det er uklokt å gå for navnet Vestland på den nye regionen fordi det både vil skape utfordringer innen markedsføring innen turisme og annet næringsliv, samt for den kulturelle tilhørigheten som man nå opplever blir truet av navnevalget.

LES OGSÅ: Eit amputert vestland