HV-08 på øvelse i slutten av mars. Foto: Tore Ellingsen

– Derfor bør ikke HV kuttes

Heimevernet tar tre prosent av forsvarsbudsjettet, men har 70 prosent av de operative soldatene.

 

– Derfor er HV er veldig billig, men også en veldig viktig del av forsvaret vårt, sier Tore Ellingsen, informasjonsoffiser i HV-08.

I dag har HV-08 6000 heimevernssoldater. Regjeringen ønsker å redusere med 2800 soldater, som er cirka 46 prosent av soldatene totalt.

– Merkelig rekkefølge

At dette skjer midt under Landmaktutredeslsen, som trolig presenteres i løpet av 2017, syns Ellingsen er en «merkelig rekkefølge». Landmaktutredningen er en utredning av hvordan Norges «landmakt» skal se ut i framtiden, det vil si hvordan Hæren og Heimevernet bør utvikles for å forbli relevante

– Når antallet soldater reduseres med 40 prosent så sier det seg selv at tilstedeværelsen blir svekket. HV blir mer sentralisert, og HV-soldater vil ikke være overalt der folk bor, sier informasjonsoffiseren.

I dag består HV-08 av 37 områder i de tre fylkene Rogaland, Vest- Agder og Aust-Agder.

– Kjenner området sitt

Hvor relevant er HV i et moderne forsvar? Hvor fort kan en mobilisere seg og hva er slagkraften? Informasjonsoffiseren vil ikke røpe hvordan HV-områdene mobilisere seg, men han mener slagkraften er stor.

– Dette er jo folk som beskytter bygda si. De rundt 150 soldatene i hvert område besitter en enormt verdifull lokalkunnskap. De kjenner stedet de bor på, de vet hva som avviker fra «normalen». Soldatene har også et nettverk av bekjentskaper, som soldater utenifra ikke vil ha. At sivile kjenner til heimevernssoldatene er svært nyttig i unntakstilstander, sier Ellingsen og fortsetter:

Kompetanse

– I tillegg har de sine egne, sivile jobber. En entreprenør kan skaffe gravemaskiner, en lastebilsjåfør kan skaffe transport. HV-soldatene tar med seg sin sivile kompetanse.

Ifølge Ellingsen kan også HV ta vare på den militære kompetansen i alle soldatene forsvaret ellers utdannet.

– HV er gjenbruk av allerede utdannede soldater.

Fylkesmannen sendte brev

Fylkesberedskapssjef Reidar Johnsen sier Rogaland er et fylke med viktig infrastruktur.

– Regjeringen ønsker blant annet å styrke nordområdene. Da må det kuttes i andre landsdeler. Rogaland kan miste rundt 40 prosent av HV-soldatene. Det vil gå utover eventuell sikring av viktige objekter, som kraftforsyning, flyplass, telekommunikasjon og olje- og gassinstallasjoner, sier Reidar Johnsen, fylkesberedskapssjef til RA.

Han viser også til et brev som Fylkesmannen sendte til Justis- og beredskapsdepartementet 18. januar i år: «Det ligger an til at antall soldater i HV-08 reduseres fra 6300 soldater til 3500 soldater. Dette er en reduksjon på 45 prosent. Fylkesmannen frykter at det vil betyr at store deler av landsdelen blir uten militær tilstedeværelse», heter det i brevet.

Åpent møte i tirsdag

Tirsdag klokken 18.30 arrangerer Stavanger og omegn forsvarsforening og Norges Forsvarsforening åpent møte om forsvarskuttene. Blant foredragsholderne er Ivar Halset, nestkommanderende i HV.

Styreleder i Stavanger-foreningen, Georg Groven, håper på godt oppmøte.

– Kuttene bekymrer. Vi vil belyse konsekvensene med et stadig mer svekket forsvar, sier Groven til RA.