Informasjonssjef i Norsk olje & gass, Tommy Hansen, synes det gjøres mye godt arbeid for å holde kostnadene nede. – Mandag hørte vi at Johan Castberg har innsparinger på 30–40 prosent. I tillegg må jeg nevne at det fortsatt ligger verdier for 24.000 milliarder kroner i Nordsjøen, sier han. Foto: Roy Storvik.

– Den lave oljeprisen er ikke problemet

Analytikere frykter at oljeprisen kan gå helt ned i ti dollar fatet, og det bekymrer regionens politikere. Men informasjonssjef Tommy Hansen i Norsk olje & gass mener at oljeprisen ikke er problemet.

Analytiker Martjin Rats hos Morgan Stanley skriver at nedturen i oljeprisen nå er dypere og lengre enn noen gang siden 1970. Ingen steder merkes det bedre enn i Stavanger, men den lave oljeprisen er ikke bransjens største utfordring ifølge informasjonssjef Tommy Hansen i Norsk olje & gass.

– Den største utfordringen vår er at kostnadsbildet har eksplodert. Alt handler om å skape et konkurransedyktig kostnadsbilde, sier Hansen.

Laveste nivå på tolv år

Selv om oljeprisen nå er på sitt laveste nivå på tolv år, ber Hansen om ikke å få panikk.

– Oljeprisen har vært lavere før, og bransjen har alltid kommet seg gjennom problemene den har stått overfor. Enten det har vært lav oljepris, teknologiske utfordringer eller kostnadseffektivitet, sier Hansen.

Ifølge E24s lønnsomhetsbarometer, ligger selv Johan Sverdrup seks dollar under det som skal til for å gå i null.

– Et felt som Johan Sverdrup skal produsere i godt over 50 år, og da er det ikke dagens oljepris som ligger til grunn. Derfor blir heller ikke lønnsomheten målt opp mot dagens oljepris, forklarer Hansen.

Ap bekymret for utviklingen

Aps Torstein Tvedt Solberg mener den fortsatt synkende oljeprisen er mest bekymringsverdig i et kortere perspektiv.

– Oljeprisen ligger nå under krisenivået på de mest pessimistiske analysene, og det viser bare hvor sterkt behovet for omstilling er. Og hvor viktig det er at regjeringen setter i gang tiltak for å hjelpe på den kritiske situasjonen vi er i, sier Solberg.

Han er ikke i tvil om at oljeprisen vil stige, men mener det er helt avgjørende for regionen hva som skjer i mellomtiden.

– Det blir mer kostbart å bygge opp igjen den kunnskapen og kompetansen vi har nå, enn å sette inn de tiltakene som trengs, sier Solberg.

«Skylder» på Saudi-Arabia

Frps Roy Steffensen er enig i at vi må bevare kompetansen, men ser ikke like mørkt på det.

– Jeg er ingen fagmann på feltet, men de fleste analytikere skriver at femårsprisen fortsatt ligger over 50 dollar. I et lengre perspektiv viser det at for eksempel Johan Sverdrup vil være lønnsomt i framtiden selv om det ikke er det nå. Oljeprisen vil gå opp, men jeg er enig i at det er avgjørende hva vi gjør før den tid, sier Steffensen.

Han trekker fram Saudi-Arabia, det OPEC-landet som i størst grad oversvømmer markedet med olje, som et problem for konkurransekraften på norsk sokkel. Informasjonssjef Hansen er til en viss grad enig i det.

– Gulf-landene har ingen CO2-avgift, de har ikke de kostnadene forbundet med HMS og betaler mye mindre i lønn. Men hvis industrien hadde trodd at vi ikke kunne være konkurransedyktige, ville vi slukket lyset for lengst, sier Hansen.

Ett fat olje = 4,5 kilo laks

Det var likevel ikke alle på tirsdagens møte med Rogalandsbenken som var like bekymret over oljeprisen.

– Jeg regner meg som en rimelig optimistisk person, men jeg hadde aldri trodd jeg kunne stå her og si at den laksen vi omsetter er like mye verdt som ett fat med olje, sa administrerende direktør Andreas Kvamme i Grieg Seafood under sitt foredrag.