«Den grønne bølgen har definitivt nådd Norge og Stavanger»

KRONIKK – MDG gjør Stavanger grønnere.

Av: Daria Maria Johnsen. Oppvekstpolitisk talsperson, gruppeleder og kommunalråd, Miljøpartiet De Grønne Stavanger. 

Den grønne bølgen har definitivt nådd Norge. I Oslo er MDG inne i sin andre periode og tredje største parti. I Bergen og Trondheim ble det et grønt brakvalg. Mens her i energibyen fikk vi vår høyeste valgoppslutning med 6,5% og er for første gang med i flertallet. Hva nå?

I alle kommuner og fylker MDG gikk til valg har vår hovedsak vært den samme: offensiv klimapolitikk. FNs klimapanel gir oss 10 år til å kutte nok klimagassutslipp for å holde global oppvarming under 1,5 grad. Klarer vi ikke det, kan konsekvensene være dypt alvorlige for livsgrunnlaget vårt og dermed også for mennesker over hele verden. De mest utsatte er også noen av verdens mest fattige. Norge kan ikke ta ansvar for verdens utslipp, men vi kan ta ansvar for våre egne. Vi må tenke globalt, men handle lokalt.

Samtidig har vi vært vitne til et globalt ungdomsopprør startet av den nå verdenskjente unge kvinnen Greta Thunberg. Dagens unge er brennende engasjert i at vi voksne, vi som styrer lokalt og nasjonalt, tar ansvar for klimapolitikken slik at våre barn kan arve en levelig jord. Deres bekymring for egen fremtid er berettiget. Men fine ord og klapp på skulderen er ikke det klimastreikerne krever, men konkret handling.

MDG, som alle partier, er avhengig av nok stemmer fra velgerne for å gjennomføre vår politikk. I forhandlinger er det valgoppslutningen som vektes for å få politiske gjennomslag. I 2015 fikk vi den muligheten i Oslo, og på mindre enn 4 år har Oslo blitt miljøhovedstad nettopp på grunn av den grønne politikken MDG har gjennomført. Oslo sine innbyggere har vært fornøyd med satsingen og nå i høst fikk MDG nesten dobbel valgoppslutning.

Oslo har vært en stor inspirasjon for oss i Stavanger. Deres ambisjoner og konkrete tiltak har vist effekt på utslipp, på trivsel og på en menneskevennlig byutvikling. Nå er det Stavanger sin tur. I vår politiske plattform sammen med AP, FNB, Rødt, SP og SV er det mange grønne gjennomslag. Kommunedirektøren har allerede sett til vår plattform i utformingen av sin Handlings- og Økonomiplan som nylig ble presentert. Stavanger skal bli en grønn spydspiss, klimabudsjett og -regnskap skal inn og være styrende for politikken vi fører. Samtidig skal vi bokstavelig talt bli en grønnere kommune, med flere trær, blomster og verne om biologisk mangfold, vår matjord og natur.

Samtidig handler ikke grønn politikk kun om klima og miljø. MDG er et solidaritetsparti som også prioriterer sosial- og oppvekstpolitikk. Vi er opptatt av forebygging og ikke brannslukking. Derfor må vi ivareta velferdsstaten og satse på barn og unge. En av våre hovedsaker lokalt har vært å styrke våre skoler og barnehager økonomisk, for å ha nok voksne som kan se og følge opp det enkelte barn, og for å skape gode arbeidsmiljø med lavt sykefravær. Vi vil også styrke Barneverntjenesten med flere stillinger, fordi deres arbeid er essensielt for at flere barn får en god oppvekst.

I dag er det flere enn noen gang, som opplever psykiske problemer og ensomhet. Både unge, voksne og eldre. Vi møter en verden med prestasjonspress, kroppspress, perfeksjonspress og tidsklemma. Samtidig har vi verdens høyeste materielle forbruk som spiser opp våre ressurser og bidrar til store klimautslipp. Måten vi lever på er ikke bærekraftig, og det gjør oss ikke lykkeligere. Jaget etter “mer” må ta slutt. Mens fellesskapet må styrkes. Frivillighet, lokale samfunn, nærhetsprinsippet, møteplasser - alt dette må vi prioritere mer. Vi trenger mer tid, ikke mer forbruk.

Vi i MDG Stavanger er takknemlig for hver eneste stemme vi fikk dette valget. Vi var kun 35 stemmer unna et femte mandat. Det viser at hver stemme teller. Tilliten vi har blitt gitt, tar vi ikke lett på. Våre prioriteringer tar vi med oss inn i diskusjonene med våre samarbeidspartier. Og vi vil kjempe hardt. For klima, for miljø, for grønn byutvikling, for naturen, for psykisk helse, for barna og for de som kommer etter oss. Energibyen Stavanger skal bli grønnere, varmere og levende.

Det nye flertallet i Stavanger er nå opptatt av å få på plass vårt første budsjett som skal bli vedtatt i desember. Vi har store utfordringer foran oss, samtidig som økonomien blir strammet inn. Klarer vi å prioritere annerledes, slik at forebygging, fellesskap og grønn politikk blir hovedsatsing? Klarer vi å gjøre den nye kommunen til en kommune for alle, samtidig som vi kutter utslipp? Med bare 2 år igjen til vårt viktigste stortingsvalg, må MDG i alle kommuner vise at vi leverer.

For fremtidige generasjoner har vi ikke noe annet valg.