Slik kan det bli, en gang i framtiden.

Den årlige nedturen

LEDER: Den norske modellen innebærer at helse og omsorg, utdanning, veibygging og andre store løft er statlig finansiert, der bevilgningene følger et relativt logisk løp – uavhengig av hvem som er statsminister.

Den norske modellen innebærer at helse og omsorg, utdanning, veibygging og andre store løft er statlig finansiert, der bevilgningene følger et relativt logisk løp – uavhengig av hvem som er statsminister.

Det er for eksempel stor forskjell mellom Frp og SV, men de to partienes syn på at de store oppgavene finansieres av staten, er ganske sammenfallende. I de mange tusen små sakene som utgjør statsbudsjettet som ble lagt fram i forslags form i går, er det av og til vanskeligere å finne logikken.

Helse, omsorg og samferdsel må ha førsteprioritet i et statsbudsjett, men sektorer som forskning, undervisning og kultur er også sterkt statsavhengige. På disse feltene er milliardene og millionene færre, men behovet for signaler og avklaringer er like sterkt for et museum som for et sykehus.

Det er 14 år siden Riksrevisjonen fastslo at Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) måtte få nytt magasin for å oppbevare gjenstander forsvarlig, og det er 11 år siden kommunalstyret for byutvikling ga klarsignal til riving av nabohus og museumsutbygging på Våland. Og det er tre år siden AmS, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, hadde klart et forprosjekt til utvidelsen av museet.

Nok en gang ventes det på 10-15 millioner kroner til forprosjektet til det som kan bli ett av Nordens ledende arkeologiske museer og en av Rogalands største attraksjoner. Økt turisme, stadig sterkere bevissthet om fortiden vår – ikke minst vikingtiden – taler sterkt for at Arkeologisk museum snart får de totalt 334 millionene som trengs til magasin, utstillinger og publikumsfasiliteter.

Til og med langt inn i de museale korridorene på Våland er det nok forståelse for en viss køordning. Andre museer og kulturinstitusjoner venter også, i Oslo har Nationaltheatret fått penger til å fikse en falleferdig bygning for, men skal det være en viss kontinuitet i kulturpolitikken trengs det mer enn årlige nedturer for AmS.