Vold mot kvinner og i nære relasjoner

KRONIKK: Partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge.

Av: Marcela Molina, styremedlem Stavanger Arbeiderparti

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Det er dystre statistikker som presenteres på en slik dag. FN melder at en tredjedel av verdens kvinner blir utsatt for fysisk og/eller seksualisert vold i løpet av livet. 

Argentina, mitt fødeland, er et livsfarlig sted for kvinner, der vold dessverre ganske ofte ender med drap begått av partner. I Chile har kvinnelige demonstranter blitt voldtatt og drept. Seksualisert vold – les voldtekt – brukes som krigsvåpen. Man fornedrer mennene ved å la dem stå og se på at deres mødre, koner, søstre, døtre blir voldtatt uten at de kan forsvare dem.  Æresdrap er også et tragisk velkjent fenomen. Heldigvis er det mange gode krefter som tar tak i saken og krever handling nasjonalt og internasjonalt. 

Her hjemme opplyser Krisesenter-sekretariatet at hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold. Like mange menn som kvinner rapporterer mindre alvorlig partnervold. Flere kvinner (8,2 prosent) enn menn (1,9 prosent) har vært utsatt for alvorlig vold fra partner.  2/3 av både kvinner og menn som var utsatt for alvorlig vold fra partner var også utsatt for kontrollerende atferd fra partner.

KOMMENTAR: Kom. Lat oss brenne koranar

Menn og kvinner er like utsatt for partnervold, men kvinner utsettes for den alvorligste og langvarige volden. Vold og overgrep holdes skjult, og er knyttet til skam og skyld. Mange snakker aldri om det. Dette er forstemmende fakta, og dessverre antas det at mørketallene er enda høyere. 

Opplysninger fra politiet og andre etater viser at partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge og at det i syv av ti partnerdrap er det registrert partnervold før drapet, ofte mer enn fem voldsepisoder. Med andre ord: disse drapene kommer ikke uten forvarsel. Tre av fire gjerningspersoner og offer har vært i kontakt med politi, helsevesen og hjelpeapparat. Det var registrert drapstrusler i tre av ti partnerdrap. Partnerdrap rammer sosialt skjevt. Marginaliserte grupper er mest utsatt, både som gjerningsperson og offer. Politi, helsevesen, hjelpeapparat og privatpersoner hadde observert valide risikofaktorer for partnerdrap. Dette betyr at i flertallet av partnerdrapene i Norge er det et betydelig potensial for iverksetting av forebyggende tiltak. 

I anledning denne FN-dagen hadde Stavanger kommune «En uke mot vold», et godt tiltak som er ment å bidra til økt kunnskap om og ytterligere bevisstgjøring om saken. 

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem som må være på dagsorden året rundt.  På jobben, i nabolaget, skolen, i vennekretsen. Vi må ha et godt hjelpeapparat, med kunnskapsrike og profesjonelle aktører. Men vel så viktig er å være til, for og med den utsatte. Vise at vi bryr oss og kan hjelpe til.

Altså - alle gode krefter må bidra til å bekjempe dette ondet. Fra bevisstgjøring i skolen, til innsats fra frivillige organisasjoner, offentlig hjelpeapparat, politi og domstoler. Det er selvsagt et politisk ansvar å sørge for at disse gode kreftene har ressurser til å gjøre en god jobb for å forebygge og forhindre vold i mot kvinner, og vold i nære relasjoner. Det ansvaret skal vi ta! Vi har ikke én eneste kvinne å miste!