Vi vil ha mer sykkel og flere bussavganger i hele Stavanger

KRONIKK: For oss som jobber for et bedre kollektivtilbudet har 2020 startet veldig bra!

Av: Ann Elin Piel (Venstre), medlem i Rennesøy kommunedelsutvalg og vara til Stavanger 
kommunestyre

2020 er godt i gang. Den nye storkommunen, Stavanger, har allerede rukket å bli flere uker gammel. Det er på tide å tenke likheter og forskjeller på bygd og by. Det er på tide å tenke avstander.

Mens Venstre var med og styrte kommunen, ble det forrige periode gjennomført et betydelig løft for sykkelveiene i Stavanger. Resultatet ser vi nå tydelig innenfor de gamle kommunegrensene. Gode sykkelveier som forbinder sentrumskjernen med de omkringliggende kommunedelene. Rødmalte sykkelfelt som skriker mot bilister om å være oppmerksomme. I områdene rundt Stavanger sentrum er det blitt betydelig enklere å sykle til både jobb og skole. Et konkret resultat av en tydelig satsing på miljøpolitikk i Stavanger de siste årene. 

LEDER: Norge må heldigitaliseres

I områdene utenfor sentrumskjernen er det ikke helt det samme. I flere kommunedeler er det store mangler når det kommer til både kollektivtransport og sykkelstier. For eksempel er ungdommer i kommunedelene på Rennesøy og Finnøy nærmest avhengige av å bli kjørt og hentet, om de vil være med venner etter skoletid. I Rennesøy kommunedel er det betydelige svakheter på tilbudet av både kollektivavganger og sykkelstier. La meg nevne noen eksempler.

På Østhusvik går buss nummer 10 forbi en gang i timen. Dersom ungdom fra Storhaug eller Askje besøker venner på Østhusvik en lørdagskveld, går siste buss hjem allerede kl 22. Etter det går ikke neste buss før søndag formiddag ved 12-tiden. 

LEDER: Politikk i koronaens tid

Fra Vikevåg, sentrum i Rennesøy kommunedel, går bussen oftere. Strekningen fra Østhusvik til Vikevåg er ikke spesielt lang, 6,7 km. Det er en strekning som er helt overkommelig å sykle. Hovedproblemet er mangelen på sykkelsti, noe som gjør dette til en direkte trafikkfarlig strekning. 

På Sørbø går det buss i morgen- og ettermiddagsrushet. I helger og kvelder går det ikke buss hit i det hele tatt. Man kan nesten så det så sterkt som at ungdom som bor her i realiteten ikke har et fritt skolevalg dersom de skal reise kollektivt, da de eneste praktisk tilgjengelige videregående skolene da er Randaberg, St. Olav og Kongsgård. Sørbø mangler også sykkelsti. Å sende et barn eller en ungdom fra Sørbø til Vikevåg på sykkel, vil også innebære en betydelig trafikkrisiko. 

På Fjøløy og Åmøy er ungdommene så heldige at det i disse dager blir bygget en ny sykkelsti. Denne strekker seg hele veien til Askjekrysset, der E39 ligger, og Sokn bussterminal. Ungdommene her er så heldige at de dermed kan ta buss nummer 10, om de skal noe sted. 

DEBATT: Hva er det som er så himla kjekt med å knuse busskur?

Venstre har i den nye byvekstavtalen for Nord-Jæren nylig fått gjennomslag for både prisreduksjoner og at det skal komme langt flere bussavganger fra Stavanger. Mange av disse vil også gå til Rennesøy, og det er bra! 

De som reiser kollektivt til og fra Rennesøy, vil til våren også kunne benytte seg av HjemJobbHjem på Kystbussen. Dette var et viktig gjennomslag for oss i fylkestinget. 

For oss som jobber for et bedre kollektivtilbudet har 2020 startet veldig bra, og vi i Venstre lover å holde trykket oppe også i fortsettelsen!

Venstre har store ambisjoner for nye Stavanger kommune. Nå er det også på tide at det gjennomføres en økt satsing på sykkel, som kommer hele den nye storkommunen til gode. I Venstres alternative budsjett for 2020, foreslo vi derfor en dobling av investeringer i sykkelveier. 

Hadde Venstre fått støtte for forslaget, kunne vi bygget ut nye trafikksikre sykkelveier over hele den nye kommunen. Kommunen kunne rullet ut nye sykkelveier nærmest dobbelt så raskt som det gjøres idag. Det hadde også kommet innbyggerne i Rennesøy og Finnøy til gode.

DEBATT: Ny kamp om Domkirkeplassen?

Det hadde gjort det mulig for ungdommene å komme seg rundt på en miljøvennlig måte, og uten å være avhengige av å bli kjørt. Dette vil gitt positive helsevirkninger for ungdommen vår både på kort og lang sikt. Vi vet at gode vaner læres tidlig. Ungdom vil bli mer fysisk aktive, og de vil kjenne på en større frihet. 

Derfor går satsingen på miljø, folkehelse og ungdom hånd i hånd. Venstre er på lag med ungdommen. Venstre er på lag med fremtiden. Derfor vil vi fortsette satsingen på kollektivtransport og sykkel i hele den nye kommunen.