Vi trenger fremdrift, ikke omkamp

DEBATT: Høyre er utålmodig etter å få fortgang på Rogfast.

Skrevet av: Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant for Rogaland, finanskomiteen, H.

Spaden har vært i jorden. Det er laget flere hundre meter med tverrslagstunell. Reguleringsarbeidet er ferdig og prosjektorganisasjonen står klar. Derfor føltes det helt uvirkelig å måtte stå på talerstolen i Stortinget, for å slå tilbake nok en ubegripelig og uansvarlig omkamp fra SV og MDG. 

Prosjektet vil korte ned reisetiden mellom Stavanger og Haugesund/Bergen med 40 minutter. Det vil gi de reisende en enklere hverdag og bedriftene muligheter for å samarbeide bedre og skape mer. Vestlandet vil bindes tettere sammen og et større bo- og arbeidsmarked åpnes. Rogfast er Norges mest samfunnsøkonomiske veiprosjekt. Selvfølgelig skal det realiseres!

Boknafjorden er i dag Norges mest trafikkerte ferjeleie. Hver måned krysser titusenvis av reisende, på vei til jobb, ferie, familie og venner. Det er heller ingen vindstille badedam, men en værhard fjord ved Nordsjøen. Med jevne mellomrom sørger vinter og uvær for store forsinkelser og innstillinger. Det får store kostnader for folk og næringsliv.  

Likevel romantiserer noen om en fremtid med ferjer (og flere forsinkelser), som er en kortsiktig og dyr løsning. Det vil bety at Rennfast, på grunn av økende trafikkmengde og strengere sikkerhetskrav, må oppgraderes for omlag 10-12 milliarder. I tillegg kommer kostnader til en stadig dyrere ferjedrift. Og uansett hvor mange og autonome ferjer vi setter inn, vil de slutte å gå hver gang det blåser mer enn stiv kuling. Slik kan vi ikke ha det mellom to av landets mest befolkningstette fylker og hovedstedene på Vestlandet.

SV overser dessuten viktige utredninger fra Statens vegvesen: Selv om man tar med byggeperioden av Rogfast og elektrisk drift av nye ferjer, vil tunnel gi betydelig mindre klimautslipp enn ferje-alternativet. 

Statens vegvesen har gjort en viktig jobb for å få ned kostnadene. Men det har tatt tid, og Høyre er utålmodige for å få prosjektet i gang. Nå er det på samferdselsministerens bord, som har vært tydelig på at prosjektet skal gjennomføres. Vi har en klar forventning om det nå jobbes raskt for å få prosjektet i gang, og vi skal gjøre vårt for at det skal skje. Vi trenger ingen omkamp, vi trenger fremdrift!