Vi må ta vare på leverandør-industrien!

DEBATT: Veien videre skjer med nye teknologier og løsninger på skuldrene av vår største næring.

Av: Aleksander Stokkebø (H), stortingsrepresentant for Rogaland, finanskomiteen 

Vårt mål må være å gjøre det vi kan for å trygge jobbene og aktiviteten i vår største næring.

Koronakrisen og oljeprisfallet har truffet oss hardt, og mange bedrifter og ansatte opplever nå usikkerhet. Her i Rogaland merker vi det ekstra godt, vi kjenner alle noen som jobber i bransjen. Det er gjerne en nabo som reiser ut på plattform hver måned, et søskenbarn som er sveiser på det lokale verftet eller en gammel klassekamerat som jobber med sikkerhetssystemer offshore. Disse fagfolka og arbeidsplassene har vært, og vil fortsatt være, veldig viktige for vår felles velferd.

Hele norsk økonomi, deriblant norsk olje og gass og leverandørindustrien, står nå midt oppe i en krise vi aldri har opplevd tidligere. På norsk sokkel blir både planlagte utbygginger og vedlikehold satt på vent. Oppdragene uteblir, og usikkerheten er stor.

Derfor er jeg glad for at regjeringen foreslår omfattende tiltak for å sikre aktivitet i petroleumssektoren. Selskapene skal fremdeles betale like mye skatt til fellesskapet, men regningen utsettes noe. Det bidrar til å frigjøre 100 milliarder kroner som kan brukes til å realisere planlagte prosjekter i 2020 og 2021. Dette er skritt i riktig retning for at aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien skal holde seg noe jevnere gjennom krisen. Samtidig lytter vi til de innspillene som kommer om mulige forbedringer av forslaget.

Olje- og gassressursene har gitt Norge store inntekter og verdiskaping, og de vil fortsatt være viktige i mange år fremover. Samtidig trenger vi flere ben å stå på, for å diversifisere økonomien vår og få ned utslippene. For å klare det må vi sørge for å ta vare på den unike kompetansen i vår største næring. Den trenger vi når vi skal omstille oss. 

Omstillingen vi snakket om før pandemien har bare blitt viktigere. Regjeringen vil derfor snart legge frem en omfattende grønn omstillingspakke. For oss i Rogaland vil det være helt nødvendig å få flere ben å stå på de neste årene, i tillegg til norsk olje og gass. 

Den grønne omstillingspakken vil blant annet inneholde en storsatsing på forskning, utvikling og innovasjon, samt en betydelig økning for den statlige støtteordningen Enova. Grønn skipsfart og en ny hydrogenstrategi vil også bidra til å sikre at vi opprettholder farten i jobbveksten – ut av krisen. 

Veien videre skjer med nye teknologier og løsninger på skuldrene av vår største næring. Ved å sikre jobbene og aktiviteten vi allerede har, samtidig som vi legger til rette for nye, tar vi viktige skritt i riktig retning.