Vi holder hjulene i gang på Nord-Jæren!

DEBATT: Kommuneøkonomi er ikke et ord som får blodet til å bruse.

Av Daniel Bøhn Rayner, fylkestingsrepresentant (Ap) og Erling Nordgård, fylkestingsrepresentant (Ap).

Kommuneøkonomi er ikke et ord som ofte får blodet til å bruse hos de fleste av oss. I alle fall ikke når vi snakker om fylkeskommunens budsjett. Men når man har et driftsbudsjett på over 7 milliarder kroner, ansvaret for 4000 ansatte og 19 000 elever, videregående skoler, tannhelsen, bussene, båtene og 2500 kilometer med fylkesvei – så påvirker budsjettet vårt din hverdag. 

Så, hva betyr årets fylkesbudsjett for deg? Jo, hvis du jobber innenfor bygg- og anleggsbransjen for eksempel, ganske mye. Vi satser stort på oppussing og vedlikehold av skolebyggene våre, og det vil lukte fersk asfalt i hele fylket vårt når vi oppgraderer og vedlikeholder fylkesveiene. Hele 13 milliarder kroner investerer vi de neste fire årene. Rogaland fylkeskommune stiller en rekke krav i sine anbud til leverandører i bygg- og anleggsbransjen, blant annet til fagarbeidere og lærlinger. Det betyr at kontraktene spiller en avgjørende rolle for å skaffe arbeid til lokale bedrifter og løfte seriøsiteten i bransjen.

Hvis du er avhengig av bussen til og fra skole/jobb, så har byvekstavtalen som ble signert i august utløst store midler til hele regionen for å øke satsing på kollektivtrafikk, sykkel- og gangveier. Rutetilbudet for buss er betydelig utvidet, og utbygging av bussveien er i full gang. Pendler du med hurtigbåt til og fra Stavanger så opprettholder vi i dette budsjettet store deler av hurtigbåttilbudet frem til den store omleggingen i 2023, som blant annet sikrer fortsatt hurtigbåt til Kvitsøy, og som hindrer kutt i lørdagsruten til Sauda. Samtidig legger vi opp til en god og involverende prosess sammen med kommunene for å sikre et fortsatt godt hurtigbåttilbud i hele fylket også etter 2023. 

En av de viktigste oppgavene vi har i fylkeskommunen er å sikre at alle ungdommene våre får den videregående opplæringen de har krav på – og at de fullfører. Der er faktisk Rogaland blant de beste i klassen! Samtidig er vi ikke ferdig før alle fullfører. Derfor styrker vi nullvisjonen mot frafall i den videregående skolen, samt reverser foreslåtte kutt som ville medført økt antall elever i klassene på yrkesfag. Vi skjermer også kutt i spesialundervisning og tilrettelagt opplæring, fordi vi ikke vil svekke tilbudet til de mest sårbare elevene.

Mange eldre har som følge av covid 19-pandemien måttet være mye alene og mange er ensomme. Derfor har vi satt av 1 millioner per år til den kulturelle spaserstokken. På den måten bidrar vi til kulturelle aktiviteter og innhold i hverdagen for mange eldre i hele fylket, samtidig som vi sikrer oppdrag til de mange som jobber innenfor kultursektoren. 

Og for Nord-Jæren betyr det: Det klargjøres for elektrifisering av Vassøy-sambandet. I 2021 settes det av 6,66 millioner kroner til å bygge infrastruktur el-lading for Vassøy-ferja. I tillegg bidrar Enova med statlige midler slik at alt nå skal være klart for ny elektrisk ferje.

Det EU-finansierte prosjektet TrAM (Transport – Advanced and Modular) blir ledet av Rogaland fylkeskomme og Kolumbus, og skal blant annet levere verdens første fullelektriske hurtigbåt som en «validator» for forsknings- og utviklingsdelen av prosjektet. Denne elektriske hurtigbåten vil etter planen gå inn i trafikk i Byøyene/Hommersåk-sambandet etter levering fra verftet i slutten av mars 2022. Rogaland fylkeskommune investerer 69 millioner kroner i dette prosjektet.

I løpet av 2021 starter rehabiliteringen av Godalen videregående skole for fullt. Der skal det også legges til nybygg for å gi plass til flere elever. Også på Hetland videregående skole skal det bygges nytt tilbygg for å gi plass til 270 nye elever.

På St. Olav videregående skole starter arbeidet med planlegging for rivning og nybygg nå i 2021, mens rivningen starter i 2022. Alle de nye rehabiliterte skolene og nybyggene skal løftes i miljøstandard og bli BREEAM-sertifiserte.

Inkubatortilbudet i Rogaland, Validé, styrkes med 1 million kroner hvert år framover.

Sandnes videregående skole, etterisolering og taktekking bygg A ligger inne med 5 millioner kroner i 2021.

Så som du ser, fylkesbudsjettet har en stor påvirkning på hverdagen din.