Ikke-kvotepliktig sektor kan redusere store klimautslipp ved å gå over til strøm. Det gjelder blant andre byggenæringen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Vi er sterkere sammen

DEBATT: Ting vil bli bedre igjen. Dette skal vi klare oss gjennom – sammen, skriver Aleksander Stokkebø (H).

Av Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant Høyre

Ikke siden krigen har Norge vært stilt på en så stor prøve. Nå må vi alle stå sammen. Liv og helse kommer først. Vi må begrense spredningen av koronaviruset og vi må alle gjøre vårt: Ta ansvar, vise solidaritet med hverandre og følge de til enhver tid gjeldende råd og regler.

La oss samtidig sende en stor takk til de dyktige folkene i helsetjenesten, som nå jobber dag og natt for å holde hjulene i gang.

Situasjonen er først og fremst krevende for mange medmenneskers helse. Samtidig er den også brutal for norsk økonomi. Bedrifter og selvstendig næringsdrivende opplever fallende inntekter og fortsatt høye utgifter. Mange ansatte er bekymret for sin arbeidsplass og fremtid.

Til alle som nå er uroet, kan jeg understreke at vi – som regjering og storting – skal gjøre alt det vi kan for å sikre arbeidsplassene og folks trygghet for jobb. Det har statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner også vært tydelige på.

Vi har satt inn målrettede tiltak for å sikre jobbene, og mer er på vei. Ingen skal måtte frykte for at å bli stående på bar bakke, uten inntekt. Derfor er vi enige om at alle som blir permittert skal få full lønn (inntil 6 G, som betyr 599 148 før skatt) i minst 20 dager. Inntektsgrensen for dagpenger blir redusert og de med minst får en ekstra god inntektssikring. Lærlingene får samme inntekt som om de var i lære. Ordningen med omsorgspenger dobles, slik at hver forelder kan være hjemme med barna i inntil 20 dager hver.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal også få kompensert for tapt inntekt. Enten du er musiker, frisør eller snekker, skal du være trygg på at fellesskapet stiller opp når det stormer. Kulturen, idretten og frivilligheten er avgjørende for samhold og fellesskap i samfunnet, og skal hjelpes over kneiken.

Den siste uken har jeg vært i tett kontakt med det mange bedrifter i fylket vårt. Den gjennomgående tilbakemeldingen på tvers av Rogaland er at mange nå har akutt behov for såkalt likviditet: Med fallende inntekter må vi sikre at bedriftene likevel har penger på bok til å betale både faste og uforutsette utgifter. Regjeringen reduserer og utsetter derfor en rekke tyngende skatter og avgifter for å avhjelpe situasjonen. Kapitalkravene til bankene blir redusert, som betyr at 5-600 milliarder i lånekapital frigjøres.

Statlige lånegarantier fra regjeringen på ytterligere 100 milliarder, er på vei. Og nå kommer flere tiltak for å sikre de mange oppstarts- og vekstselskapene. Jeg kunne nevnt mange flere tiltak. Samtidig som mye er gjort, har statsministeren og regjeringen vært tydelig på at enda flere tiltak er på vei.

Den tette dialogen med næringslivet må derfor fortsette, og som stortingsrepresentant kan jeg nås på alst@stortinget.no. Målrettede og treffsikre tiltak må settes inn. Vi har tiden og veien.

Høyre og regjeringen har hele tiden hatt et mål om bredt samarbeid. Nå er det ikke tid for partipolitiske kamper, men for samhold til det beste for landet. Norge er på sitt beste når vi jobber på lag. Og selv om vi har krevende tider foran oss, vil nå-situasjonen ikke vare for alltid.

Ting vil bli bedre igjen. Dette skal vi klare oss gjennom – sammen.