Venstre kjemper for trehusbyen og Gamle Stavanger

Det er svært beklagelig at Arbeiderpartiet brøt dette valgkampløftet.

Av: Kjartan Alexander Lunde, medlem av Utvalg for by- og samfunnsutvikling (V)

Venstre er bymiljøpartiet. Vi kjemper for å ta vare på trehusbyen. Og vi kjemper med nebb og klør for å ta vare på, og beskytte, Gamle Stanger. Vi kjemper alltid for at boligblokker ikke skal være malplasserte, ikke skygge for mye, og at når de først bygges, så skal de være godt tilpasset omgivelsene. Alt for ofte har vi dessverre vært i mindretall. 

Nylig stod kampen om et nybygg i Nedre Strandgate. To nye boligblokker planlegges nå bygd helt inntil Gamle Stavanger. Dette vil både reise seg som sjenerende høye vegger inn mot deler av den eksisterende bebyggelsen i Gamle Stavanger og  samtidig ødelegge mesteparten av restene av de historiske terrassehagene og murer som er i området.

Bakgrunn: BATE får bygge ved Gamle Stavanger

Gamle Stavanger er ved møysommelig slit fra kommunens og foreningens side utviklet gjennom mer enn 60 år til Stavangers mest kjente severdighet etter Domkirken. Kulturmiljøet Gamle Stavanger har særlig høy verneverdi, både vesentlig regional og nasjonal verneverdi, og utgjør en veldig viktig del av Stavanger bys identitet. Det må vi ta vare på.

I byutviklingsstyret fikk Venstre flertall for å si nei til disse blokkene for to år siden. Lenge så det ut til at vi også skulle få flertall for det videre under sluttbehandlingen i formannskapet i Stavanger. Dessverre tok Arbeiderpartiet en kraftig u-sving i siste liten. Det fører til at boligblokkene nå blir bygget og mye av de historiske terrassehagene kommer til å gå tapt.

I valgkampen lovet Arbeiderpartiets gruppeleder Dag Mossige til velgere at med en stemme på hans parti så ville klagene fra Foreningen Gamle Stavanger bli tatt til følge. Det ville gjort at boligblokkene ikke ville blitt så store, så tett på Gamle Stavanger, og det ville også tatt vare på de historiske terrassehagene. Det er svært beklagelig at Arbeiderpartiet brøt dette valgkampløftet.

De planlagte blokkene vil bryte seg inn i kulturminnet ved at en ødelegger det meste av de gjenværende terrassehagene og siktlinjer gjennom en av de mest besøkte turistattraksjonene i byen. Venstre frykter at opplevelseskvaliteten for beboere og besøkende til Gamle Stavanger vil bli drastisk forringet. Terrassehagene som blir rasert, får vi aldri tilbake. Samtidig vil den visuelle virkningen mot Gamle Stavanger være voldsom, og nybyggene bryter med byggeskikken i Gamle Stavanger.
Venstre har i alle år vært imot blokkbygging i området her og var eneste parti som var imot da tillatelsen opprinnelig ble gitt i 2004 og 2005. Mye på grunn av at vi da ønsket å ta bedre vare på terrassehagene. Dette er siste rest av bydelens terrassehager, som var en viktig del av innbyggernes liv og overlevelsesgrunnlag fra 1600-tallet.

Nå er det gått mer enn ti år siden planene for området her ble vedtatt. Det har skjedd store endringer i politikken nasjonalt med Riksantikvarens NB!-register og bystrategi som er kommet til. Og Gamle Stavanger har blitt enda viktigere for byen vår. 
Stavanger sentrum har en viktig sosial funksjon i samfunnet og er av stor kulturell og kulturhistorisk betydning. Kulturhistoriske byområder er steder for læring og opplevelse. Byens historie kan oppleves på en umiddelbar måte som aldri kan erstattes av bilder eller tekst.

Venstre kjemper derfor alltid for å ta vare på trehusbyen. Den har som helhet en lokal, nasjonal og internasjonal verdi. Det er viktig for trehusbyens karakter og hele Stavangers identitet at vi ivaretar den på best mulig måte.

Hele trehusbyen og spesielt Gamle Stavanger må tas vare på siden det er en viktigste bærer av historisk hukommelse, identitet og verdi for byen vår. Venstre har de siste årene kjempet imot flere byggeprosjekter med blokkbebyggelse rundt Gamle Stavanger. Deriblant «Monsterblokka» over Møbelgalleriet. Der var reaksjonene spontane, kontante, tverrfaglige og folkelige mot «mastodonten» i utakt med bebyggelsen rundt. Det samme gjelder høyhus tett innpå som vil skygge over Gamle Stavanger. 

Venstre er bymiljøpartiet. Vi i Venstre kjemper hver dag for å ta vare på trehusbyen og Gamle Stavanger. Det ser vi tydelig at trengs også i tiden framover. Bli med oss og kjemp, du også!