«Velvillige Venstre»

LEDER: Lærerne fortjener til de grader en friperiode, men de trenger ikke Venstres bjørnetjenester, skriver Bjørn G. Sæbø.

Det er mange yrkesgrupper som har stått på siden koronapandemien slo ned i midten av mars. Butikkansatte, bussjåfører, renholdere, barnehageansatte, SFO-ansatte, hjelpepleiere, sykepleiere og leger som har vært i den smitteutsatte førstelinjen. Det er også mange som glemmer de utskjelte byråkratene i stat og kommuner som kjapt har hevet seg rundt, omprioritert ressurser og planlagt smitteverntiltak. Nesten alle nevnt, og heller ikke lærerne er glemt. Måten lærerne snudde seg 12. mars for å drive digitalundervisning da skolene stengte, er en operasjon som savner sidestykke. De har sannelig gjort seg fortjent til den kommende juleferien.

LES OGSÅ: Streik og stengte skoler.
Det er ingen grunn til å tvile på at Venstre har ment det vel ved å lansere forslaget om å gi lærerne i Stavanger og Sandnes ekstra juleferie i år. Partiets skolepolitikere foreslår juleferie fra 18. desember, mot 22. desember som er datoen oppført i skoleruten. En av innvendingene er at en kommune bare kan fatte generelt vedtak om stenging av skoler, barnehager og andre utdanningsinstitusjoner hvis det er stor smittespredning. Slike tiltak skal også godkjennes av Helsedirektoratet. Smittetrykket i Stavanger og Sandnes er henholdsvis synkende og stabilt, og det er i hvert fall ingen smittefaglige grunner til at skolene skal ta tidlig juleferie.

LES OGSÅ: Mange studenter er bekymret.


Stengingen av skoler i mars var en politisk beslutning Folkehelseinstituttet ikke var enig i. Én av de viktigste lærdommene fra hele koronaperioden er at skolene bortimot er det siste som skal stenges – til det er elevenes behov for trygge rammer ved siden av det faglige for viktig. En annen bieffekt av Venstres velvillige forslag ville vært at de yngste elevene flyttes over til SFO-ene – som også har ansatte med gode grunner til å være slitne, samtidig som poenget med smittevern faller bort. Lærerne fortjener til de grader en friperiode, men de trenger ikke Venstres bjørnetjenester.