«Veisprekk, ka då ittepå?»

LEDER: «Læringspunkter», svares det ofte når feil avsløres og spørsmålene om konsekvenser stilles, skriver Bjørn G. Sæbø.

Privatpersoner som pusser opp boligen kjenner på skrekken for kostnadssprekken, og beregner gjerne at sluttregningen blir 10–15 prosent over budsjettet. De fleste av oss er amatører på området, men når kommuner, fylkeskommune og stat skal bygge veier og bruer forutsettes det en helt annen profesjonalitet. Rapporten fra PricewaterhouseCoopers (PwC) om økonomien til Bymiljøpakken vitner om en mangel på styring som får en til å stille spørsmål ved profesjonaliteten i fylkeskommunen, Vegvesenet, sekretariatet for Bymiljøpakken – og til syvende og sist politikerne som har vært ansvarlige.


Det kanskje grelleste eksempelet er veistrekningen mellom Skjæveland og Foss-Eikeland i Sandnes. Der var kostnaden beregnet til 492 millioner kroner, mens sluttregningen kom på 882 millioner. «Man har lent seg tilbake og tenkt at det er kontroll», sier fylkesordfører Marianne Chesak (Ap). «Vi har ikke gjort en god nok jobb. Det er bare å innrømme det,» sier avdelingsdirektør Tone Oppedal i Vegvesenet.

LES OGSÅ: Frp etter rapport om Bymiljøpakken: – Noen må gå (+)

Overføringen fra den gamle Nord-Jærenpakken til den nye Bymiljøpakken har skjedd uten god nok oversikt, og mens Vegvesenet har latt være å rapportere om avvik, har sekretariatet og styringsgruppen latt være å etterspørre rapporter. Gjeld til trafikanter er ført som likvide midler og status og prognoser for kostnader og inntekter manglet for eksempel i juli 2017. Spørsmålet om hvorfor det ble gjort en så dårlig jobb, og hvordan de involverte skal rette opp fadesen og ikke minst få på plass systemer som virker, må svares på. Politikerne har ansvaret, men politikerne er avhengige av byråkrater som leverer presise tall, samtidig som politikerne også skal sørge for at Bymiljøpakkens sekretariat og andre som saksbehandler har tilstrekkelig ressurser. «Læringspunkter», svares det ofte når feil avsløres og spørsmålene om konsekvenser stilles. Den læringen må i så fall politikerne, Bymiljøpakken og Vegvesenet snakke høyt og ærlig om.