Statsminister Erna Solberg og hennes regjering vil ikke vike en tomme for ekstremistene. FOTO: FREDRIK VARFJELL/NTB SCANPIX

Trygde-oppgjøret

DEBATT: Årets trygdeoppgjør viser nok en gang hvorfor det er på tide med et regjeringsskifte.

Av Solfrid Lerbrekk, stortingsrepresentant SV

Årets trygdeoppgjør viser nok en gang hvorfor det er på tide med et regjeringsskifte. I likhet med Pensjonistforbundet, mener SV det nå bør gå mot slutten for urettferdige trygdeoppgjør. 

Den 2. september var trygdeoppgjøret klart, etter utsettelse fra i vår på grunn av koronakrisa. Etter flere år med urettferdige oppgjør, nedgang i kjøpekraft og ingen forhandlingsrett for organisasjonene, forventet SV nå at regjeringen skulle ta ansvar. Men nok en gang har Erna Solberg sørget for at pensjonister og trygdede taper. 

Pensjonen har i fem av de siste seks årene blitt regulert lavere enn prisveksten, noe som medfører et tap. De som har minst fra før, rammes igjen.Vil FrP nå stå for sin lovnad til pensjonistene om en bedre inntekt, eller er det bare prat også utenfor regjeringskontorene?

Folk merker det på lommeboka når regjeringa år etter år sørger for mindre å leve av. Da blir det vanskeligere for folk som lever av pensjon og trygd, å betale regninger. Du mister rett og slett muligheten til å leve et verdig og godt liv. 

Det er derfor SV har foreslått at det må innføres et gulv i pensjonsordningen, som sikrer kjøpekraft også i år med lav lønnsvekst. Regjeringen nekter, men vi gir oss ikke. 

SV inviterer nå opposisjonen til en felles dugnad for pensjonister og trygdede. Her må vi samle oss, sørge for at trygdeoppgjøret får en rettferdig behandling i Stortinget, og at organisasjonene som deltar i trygdeoppgjøret også får forhandlingsrett.