Trøbbel i tunnelene

LEDER: Innbyggere i Rennesøy og Finnøy risikerer altfor ofte at de ikke kommer seg på jobb i sin egen kommune, skriver Bjørn G. Sæbø

I Norges uoffisielle tunnelhovedstad er det blitt en vane for byens bilister å følge med på oppdateringer om trafikkstans. Eiganestunnelen, Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen er alle utstyrt med to løp, men har allerede hatt sine stengninger for vedlikehold. Langt verre er hyppigheten av stengt tunnel-skiltene ved Byfjord- og Mastrafjordtunnelene i Rennfast. Ifølge en opptelling Aftenbladet har foretatt, har Byfjordtunnelen vært stengt 38 ganger i år. Ved 28 av tilfellene har tunnelstansen sine årsaker i motorstopp, kollisjoner eller andre problemer med kjøretøy. I hele 2019 var Rennfast stengt 86 ganger.


Disse stengningene av tunnelene i Rennfast er ofte langvarige siden det er snakk om ett løp og det gjerne er tyngre kjøretøy som får motorstans. Med største stigning på åtte prosent i Rennfast er tunnelene en stor utfordring for trailere med tung last, og risikoen for oppheting av motorer og bremser er absolutt til stede. Stigningen og enkeltløpet ville ikke ha vært tillatt bygd i dag, og det bør være et tankekors for diverse tunnelmotstandere at Rennfast må utbedres for minst 10 milliarder kroner hvis ikke Rogfast under Boknafjorden bygges.


Det skal selvsagt tas høyde for at et bedret sikkerhetsopplegg fører til at tunnelene stenges oftere, men konsekvensen er uansett kaotiske tilstander både for lokal og regional trafikk. Innbyggere i Rennesøy og Finnøy risikerer altfor ofte at de ikke kommer seg på jobb i sin egen kommune. Trafikken som følger E39 mellom Stavanger og Bergen korker seg også.
Det bør være innenfor rekkevidde for Statens vegvesen å komme opp med et opplegg som sikrer bedre trafikkflyt i et så viktig tunnelsystem. En egen redningsbil stasjonert på Sokn bør være mer enn noe som «vurderes», samtidig som det bør være mulig å se på nedsatt fartsgrense og dirigering i tunnelen ved mindre alvorlige hendelser.