Takk til alle sykepleierne i Stavanger kommune

DEBATT: Denne krisen har virkelig vist hvor viktige sykepleierne er.

Av: Anne Kristin Bruns (KrF), medlem i utvalg for Helse og Velferd

Dere sitter på noe av verdens viktigste kunnskap. Å pleie, behandle og redde liv. Livene våre, til barna våre, til våre eldre. Tida vi lever i er preget av sykdom, svakhet og død. Gjennom sykepleiernes dag som ble markert nylig ønsker vi å vise hvor mye dere betyr for oss. Derfor er det særlig viktig for meg å si; gratulerer med dagen, kjære sykepleiere her i Stavanger kommune.

Den internasjonale sykepleierdagen ble lagt til 12. mai, bursdagen til Florence Nightingale. I år er det 200 år siden den ikoniske sykepleieren ble født i Firenze i Toscana. Hun opplevde sykepleien som et hellig kall. Et yrke som på den tida hadde et dårlig rykte. Nightingale lot ikke dette stoppe henne fra å påvirke omgivelsene sine, og hun ble den ledende forkjemperen i Storbritannia for bedre medisinsk pleie på sykehusene. 

Nightingale var blant annet tydelig på viktigheten av hygieniske tiltak som ordentlige latriner, sanitære anlegg, rent sengetøy og vinduer som kunne åpnes opp. Hun føyer seg inn i en fagtradisjon som blant annet har lagt fundamentet for verdiene i dette landets fantastiske helsesystem. En tradisjon som stolt videreføres i dag av landets over 100.000 sykepleiere. 

LES OGSÅ: Sanner takker helsearbeidere – men vil ikke si om de fortjener økt lønn

Denne merkedagen er viktig for oss og jeg vil bruke dette innlegget til å takke dere for den viktige rollen dere spiller i livene til særlig barna våre. Dere er trygge voksne som er der for barna våre, uavhengig av familiens omstendigheter. Dere tar imot og veileder nybakte foreldre, sørger for hjelpetiltak til familier og barn med ekstra utfordringer, og er en trygg og fortrolig støtte for barna i skolen.

Denne krisen har virkelig vist hvor viktige sykepleierne er i det forebyggende arbeidet, og for å fange opp de barna som har det vanskelig. Barna som er sårbare fra før, får det verre nå som samfunnet står i en krise.

Mange skolehelsetjenester og helsestasjoner stengte ned eller reduserte bemanningen når smitteverntiltakene mot korona kom på plass. Parallelt ser vi at antall bekymringsmeldinger går ned, og helsepersonell oppdager færre uforklarlige skader. Når sykepleierne ikke er på jobb, eller familiene er redd for å bruke tjenestene, går barna som trenger hjelp under radaren. 

På helsestasjoner avdekkes det vold og overgrep mot de minste barna. Å være de som fanger opp de verste tingene barn kan oppleve er en vond og krevende oppgave. For at dere våger å se og lytt til våre barn, vil jeg si tusen, tusen takk.

LEDER: Vaulens skoledilemma