Sykehjemsplass til de som har behov for det

DEBATT: 80 prosent av dem som i dag har permanent sykehjemsplass er demente.

Av: Sverre Uhlving. Medlem av bystyret og Utvalg for helse og velferd i Stavanger, Ap.

Vi vil gi god hjelp til selvhjelp, men vi vil også at alle skal få plass på sykehjem når de trenger det.

Samarbeidspartiene i Stavanger viderefører «Leve hele livet»-satsingen. Det innebærer at det legges til rette for at alle som har mulighet for det, skal få bo hjemme så lenge som mulig. Vi vet at de aller fleste som ikke er demente, ønsker å bli boende i egen bolig dersom de får nødvendig tilrettelegging og hjelp ved behov. 

Det er også vårt mål at alle som har behov på sykehjemsplass, skal få det. Vi vet at cirka 80 prosent av dem som i dag har permanent sykehjemsplass, er demente. Behandlingsmulighetene ved demens er små, i alle fall foreløpig. Det er en trist sykdom for dem som rammes og for deres familie og venner/omgivelser. Familie, venner, frivillige og kommunale helse- og omsorgstjenester gjør en stor innsats for å legge til rette og redusere belastningen. Men de fleste kommer til slutt i en situasjon hvor de ikke kan være hjemme lenger. Da er det viktig at forholdene i sykehjemmet er lagt best mulig til rette for at de fortsatt skal kunne trives og bruke det de har igjen av ressurser.

Det har vært noe kritikk mot samarbeidspartiene for at vi har avlyst byggingen av Demenslandsbyen, selv om vi er enige i det er var mye bra i prosjektet. Avgjørelsen skyldes at prosjektet ble svært kostbart og at de gir relativt liten økning i sykehjemsplasser i forhold til kostnaden.

I stedet er det nå vedtatt en mindre kostbar ombygging og utbygging av sykehjemmet i Ramsvig. Dette betyr at de 52 som nå har plass der, kan bli boende under byggingen. Nybygget planlegges ferdigstilt i 2022 med 30 nye demenstilpassede sykehjemsplasser. Etter Husbankens standard vil det si et bruttoareal per beboer på 105 m². Dette er mindre areal enn i den planlagte demenslandsbyen, men det vil bli lagt mye arbeid i å få til et godt tilpasset tilbud. Det innebærer blant annet skjermede arealer og mulighet for aktiviteter inne og ute. Vi vet at urolige demente blir roligere og har det bedre når de kan bidra og kan være aktive innenfor trygge rammer. I neste runde planlegges det oppgradering til demensstandard av dagens sykehjemsavdeling (27 plasser) med cirka 20–25 plasser. Videre er planen å rive dagens bofellesskap (25 leiligheter) som i nybygg erstattes av 60 nye demenstilpassede sykehjemsplasser. I tillegg er det vedtatt utvidelse av sykehjemmet på Finnøy med fire plasser tilpasset demente og nytt St. Petri bofellesskap for eldre med 16 plasser.

Det er også vedtatt å gjennomføre en mulighetsstudie med tanke på utvidelse av Blidensol sykehjem for demente. Videre er kommunedirektøren bedt om å gå i dialog med ideelle sykehjem for å gjennomgå deres kapasitet og vurdere om de kan utvide og øke antall sykehjemsplasser.

Det er vedtatt i kommunens Handlings- og økonomiplan at det skal bygges et nytt sykehjem med plass til 120–150 beboere som skal stå ferdig i 2026. En arbeidsgruppe har allerede vurdert forskjellige lokalisasjoner. Anbefalingen fra administrasjonen er i Jåttåvågen, på en tomt som kommunen eier. Dette må også tilrettelegges for demente. 

Det er altså flere gode planer for å øke antallet plasser i sykehjem i løpet av de nærmeste årene. Alle sykehjem bør ha mange plasser tilpasset demente. 

Det er videre et ønske om å bygge studentboliger i tilslutning til sykehjem, bofellesskap for eldre og så videre Studentene får billigere husleie mot å bidra inn i fellesskapet som måltidsvenn, turkamerat eller på annen måte. Dette er prøvd ut med stor suksess blant annet i Nederland og var også en del av planen for demenslandsbyen. Vi mener dette er en god idé og ønsker å planlegge for dette i nye sykehjem, bofellesskap og lignende som bygges eller rehabiliteres i Stavanger.

Det skal bli enda bedre å bo i Stavanger framover. For alle aldersgrupper.