Svikter kommunene sitt samfunnsansvar?

DEBATT: Når åtte av ti nyutdannede sykepleiere søker seg til sykehus sier det seg selv at kommunene må bruke lønn for å konkurrere om denne kompetansen.

Av: Aud Hølland Riise, fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund Rogaland, og Siri Rugland Ree, nestleder, Norsk Sykepleierforbund Rogaland

Kommunene har ansvar for pasientsikkerheten og kvaliteten på helsetjenestene til eldre og syke som bor på sykehjem, i omsorgsboliger, eller får hjemmesykepleie. Men er kommunene sitt ansvar bevisst?

Beboere på sykehjem har i snitt fem diagnoser. De fleste er svært pleietrengende, og flertallet har en demensdiagnose. Pasientene skrives tidligere ut fra sykehuset og mer av den aktive behandlingen foregår på sykehjem og i hjemmet av hjemmesykepleien. Kommunehelsetjenesten har på kort tid fått flere oppgaver. Dette stiller høye krav til sykepleiefaglighet hos dem som skal sørge for nødvendig helsehjelp. Faglighet som krever kompetanse og kunnskap. Kompetanse til å observere og vurdere helsetilstand, om nødvendige tiltak haster, og til å vurdere hvordan helsehjelp skal utføres. I tillegg stilles høye krav til etisk bevissthet og omsorgsfull hjelp. Altså en svært kompleks og krevende oppgave.

Hvordan møter så kommunene disse kravene til sykepleiekompetanse? Jo, ved å bruke en stor andel av ufaglærte i tjenesten, fordi «vi får ikke tak i sykepleiere». 

Hva gjør for eksempel Equinor for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft? Firer de på kompetansekravene? Nei, de har tatt inn over seg at kompetanse koster og har forstått at lønn og gode fagmiljøer rekrutterer. 

Det krever ikke «rakettforskning» for å finne ut at det samme faktisk gjelder i helsesektoren. Når åtte av ti nyutdannede sykepleiere søker seg til sykehus sier det seg selv at kommunene må bruke lønn for å konkurrere om denne kompetansen. Men gjør de det? Nei, tvert om – kommunene er enige om at ingen skal tilby høyere lønn enn nabokommunen for å ikke «stjele» kompetanse fra naboen. Resultatet: Nyutdannede går til sykehus – og en av fem sykepleiere velger seg bort fra yrket før det er gått 10 år. 

Kjære kommuner, det er på tide dere viser samfunnsansvar og sørger for å få på plass den kompetansen som trengs for å ivareta pasientsikkerheten og kvaliteten i de helsetjenestene dere er lovpålagt å gi.